***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2020 20:02
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249 -21.407.580 -3.006.018 -24.412.349 -24.412.349
Dönem Karı (Zararı)
-3.006.018 -3.006.018 -3.006.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249 -21.407.580 -21.406.331 -21.406.331
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 11.022 -732.172 13.317.151 24.009.181 -3.006.018 79.980.017 79.980.017
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.851 7.784.574 -3.964.802 3.797.921 3.797.921
Dönem Karı (Zararı)
-3.964.802 -3.964.802 -3.964.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.851 7.784.574 7.762.723 7.762.723
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 -9.057 123.172.306 13.317.151 15.486.000 -3.964.802 194.382.451 194.382.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.241.115 -4.003.344
Dönem Karı (Zararı)
-3.964.802 -3.006.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.989.933 7.924.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 558 634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.854 209.630
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.854 209.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.138.944 4.669.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -113.999 -20.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 6.252.943 4.690.402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.505.577 2.794.142
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 250.000 250.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.266.246 -8.921.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.823.059 -1.634.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.694.080 -1.745.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.979 110.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.053 -18.919.145
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.528 -18.907.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-192.525 -11.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.590.099 11.931.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.590.099 11.931.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
468.006 -299.264
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
481.187 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.181 -299.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.241.115 -4.003.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.224.349 341.066
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.110.350 320.497
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.110.350 320.497
Alınan Faiz
113.999 20.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.117.433 4.002.945
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.435.143 8.359.691
Ödenen Faiz
-5.317.710 -4.356.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.667 340.667
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.734 5.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.401 346.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.798 109.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 323.199 455.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 323.199 212.798
Finansal Yatırımlar
34.480 61.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4,22 34.480 61.752
Ticari Alacaklar
30.527.868 21.937.769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.527.868 21.937.769
Diğer Alacaklar
9.213.595 8.903.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,21 282.408 164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.931.187 8.738.662
Peşin Ödenmiş Giderler
35.111 96.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 35.111 96.981
Diğer Dönen Varlıklar
2.821 12.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.821 12.956
ARA TOPLAM
40.137.074 31.225.798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
135.940 136.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.273.014 31.362.318
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
231.292.738 223.081.162
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 231.292.738 223.081.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 92.226.667 92.476.667
Maddi Duran Varlıklar
9.459 4.168
Mobilya ve Demirbaşlar
8 9.459 4.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 8.289.957 7.604.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
331.818.821 323.166.953
TOPLAM VARLIKLAR
372.091.835 354.529.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.758.890 2.935.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 4.602.475 2.908.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 156.415 27.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 96.139 65.031
Diğer Borçlar
1.974.114 2.442.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 1.321.749 1.802.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 652.365 639.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.624 151.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 64.037 57.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 120.587 94.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
707.014 348.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 707.014 348.564
ARA TOPLAM
7.720.781 5.943.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.720.781 5.943.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
169.893.457 157.942.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 169.893.457 157.942.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.146 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 95.146 59.545
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.988.603 158.001.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.709.384 163.944.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.382.451 190.584.530
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.057 12.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.057 12.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.057 12.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.172.306 115.387.732
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
123.172.306 115.387.732
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
123.172.306 115.387.732
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.486.000 24.009.181
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.964.802 -8.523.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.382.451 190.584.530
TOPLAM KAYNAKLAR
372.091.835 354.529.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.887.168 5.114.992
Satışların Maliyeti
17 -1.835.398 -1.536.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.051.770 3.578.027
BRÜT KAR (ZARAR)
4.051.770 3.578.027
Genel Yönetim Giderleri
16 -458.040 -509.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 726.729 475.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -449.244 -307.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.871.215 3.236.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.719.364 26.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -160 -1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.590.419 3.262.585
Finansman Gelirleri
19 2.766.385 2.512.672
Finansman Giderleri
19 -13.428.146 -9.563.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.071.342 -3.788.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.106.540 782.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.106.540 782.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.964.802 -3.006.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.964.802 -3.006.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.964.802 -3.006.018
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 0,08000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.851 1.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.851 1.249
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.784.574 -21.407.580
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.784.574 -21.407.580
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 7.784.574 -21.407.580
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.762.723 -21.406.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.797.921 -24.412.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.797.921 -24.412.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841978


BIST
12:362.984
Değişim :  0,13% |  3,78
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:34
GOLTS 69,45 9.672.163 % 9,98  
TUKAS 15,77 227.306.458 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.667.479 % 9,92  
COSMO 29,28 949.404 % 9,91  
CMENT 54,40 828.675 % 9,15  
12:34 Alış Satış %  
Dolar 17,9623 17,9671 % 0,11  
Euro 18,2622 18,2829 % 0,03  
Sterlin 21,5731 21,6813 % 0,04  
Frank 18,7495 18,8625 % -0,20  
Riyal 4,7694 4,7933 % 0,05  
12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 4,74  
Altın Gr. 1.020 1.020 2,89  
Cumhuriyet 6.851 6.954 2,00  
Tam 6.881 6.932 16,00  
Yarım 3.353 3.389 8,00  
Çeyrek 1.681 1.694 4,00  
Gümüş.Ons 19,74 19,78 -0,04  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 -0,03  
B. Petrol 95,10 95,10 1,45