***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 21:52
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 -14.972.702 68.040.741 0 68.040.741
Dönem Karı (Zararı)
-14.972.702 -14.972.702 0 -14.972.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 83.013.443 0 83.013.443
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.224 198.423.193 13.317.151 15.486.000 -14.972.702 258.625.271 0 258.625.271
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.371 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
26.960.371 -26.960.371 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.530 -218.485.810 85.097.604 -133.376.675 0 -133.376.675
Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 85.097.604 0 85.097.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.531 -218.485.810 -218.474.279 0 -218.474.279
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 1.734 91.849.047 13.317.151 42.446.371 85.097.604 279.092.759 0 279.092.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
518.771 11.835.376
Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 -14.972.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 -14.972.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.164.372 37.381.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.495 1.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.770 396.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 85.770 396.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.250 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 61.501
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 49.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.569.285 12.629.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -263.370 -228.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 8.832.655 12.857.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 11.603.140 23.855.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.695.292 500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 35.695.292 500.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.270.323 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.963.281 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -123.963.281 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.407.609 -10.490.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.291.411 -6.225.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.291.411 -6.225.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.951 -103.192
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
93.201 -235.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.152 131.864
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.059.202 -2.197.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.478.750 -1.655.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
580.452 -542.255
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.350 -1.964.779
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.943.141
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.350 -21.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.799 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-181.799 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
525.623 11.918.506
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-163.915.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
163.890.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18.148 -83.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.164.826 -1.143.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.211 -5.849
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.211 -5.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.916.667
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.365.845
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.365.845
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
263.370 228.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.274.221 -10.764.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
499.208 0
Ödenen Faiz
-6.773.429 -10.764.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.376 -72.765
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.376 -57.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.211 212.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
554.587 155.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 554.587 145.211
Finansal Yatırımlar
65.116 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
65.116 95.871
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 65.116 95.871
Ticari Alacaklar
28.277.411 11.562.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.277.411 11.562.111
Diğer Alacaklar
9.015.157 8.990.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 376.200 469.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.638.957 8.520.805
Peşin Ödenmiş Giderler
499.197 156.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 499.197 156.325
Diğer Dönen Varlıklar
2.285 83.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.285 83.949
ARA TOPLAM
38.413.753 21.033.673
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
79.009 134.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.492.762 21.167.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
312.198.795 450.268.112
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 183.948.331 450.268.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.250.464 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
128.250.464 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 103.640.000 109.556.667
Maddi Duran Varlıklar
23.992 13.276
Mobilya ve Demirbaşlar
8 23.992 13.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
415.862.787 559.838.055
TOPLAM VARLIKLAR
454.355.549 581.005.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.430.637 371.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 6.492.868 14.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 937.769 357.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.411 58.263
Diğer Borçlar
301.471 270.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 301.471 270.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
276.919 186.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 140.272 99.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.647 86.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.294.926 1.270.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.294.926 1.270.706
ARA TOPLAM
9.380.364 2.156.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.380.364 2.156.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
160.371.031 144.699.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 160.371.031 144.699.798
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.185 127.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 134.185 127.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 5.377.210 21.551.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.882.426 166.379.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.262.790 168.536.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.092.759 412.469.434
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.733 -9.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.733 -9.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.849.047 310.334.857
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
91.849.047 310.334.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
91.849.047 310.334.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.446.371 15.486.000
Net Dönem Karı veya Zararı
85.097.604 26.960.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.092.759 412.469.434
TOPLAM KAYNAKLAR
454.355.549 581.005.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 13.211.563 2.483.361 6.901.895 -3.403.807
Satışların Maliyeti
17 -3.635.855 -3.738.093 -1.823.639 -1.902.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.575.708 -1.254.732 5.078.256 -5.306.502
BRÜT KAR (ZARAR)
9.575.708 -1.254.732 5.078.256 -5.306.502
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.773.409 -1.048.104 -902.192 -590.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 126.559.442 2.701.493 125.252.479 1.974.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -37.095.897 -2.371.120 -36.764.132 -1.921.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.265.844 -1.972.463 92.664.411 -5.843.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.519.468 3.204.197 697.560 1.484.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -61.282 -460.447 -60.713 -460.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.724.030 771.287 93.301.258 -4.819.132
Finansman Gelirleri
19 1.855.707 6.558.507 375.012 3.792.122
Finansman Giderleri
19 -25.752.456 -26.558.038 -7.210.758 -13.129.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.827.281 -19.228.244 86.465.512 -14.156.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.270.323 4.255.542 6.336.788 3.149.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.270.323 4.255.542 6.336.788 3.149.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.530 -22.018 5.834 -167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.530 -22.018 5.834 -167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218.474.280 83.013.443 -151.506.825 75.250.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.376.676 68.040.741 -58.704.525 64.242.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.376.676 68.040.741 -58.704.525 64.242.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956543


BIST13:302.986
Değişim :  0,21% |  6,17
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:27
GOLTS 69,45 9.829.259 % 9,98  
TUKAS 15,77 229.516.623 % 9,97  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
EMNIS 53,00 439.189 % 9,05  
EKIZ 9,25 1.306.897 % 8,82  
13:27 Alış Satış %  
Dolar 17,9688 17,9753 % 0,15  
Euro 18,2780 18,2914 % 0,08  
Sterlin 21,6067 21,7150 % 0,20  
Frank 18,7708 18,8838 % -0,09  
Riyal 4,7691 4,7930 % 0,05  
13:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,55  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,00  
Cumhuriyet 6.862 6.965 13,00  
Tam 6.896 6.951 35,00  
Yarım 3.360 3.398 17,00  
Çeyrek 1.685 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,87 0,05  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,02  
B. Petrol 95,09 95,09 1,44