***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:35
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 -14.050.058 162.383.612 0 162.383.612
Dönem Karı (Zararı)
-14.050.058 -14.050.058 0 -14.050.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 176.433.670 0 176.433.670
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -3.891 291.838.087 13.317.151 15.486.000 -14.050.058 352.968.142 0 352.968.142
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
-137.733.281 150.923.651 -26.960.370 -13.770.000 0 -13.770.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -69.357.662 77.647.076 8.306.923 0 8.306.923
Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 77.647.076 0 77.647.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -69.357.662 -69.340.153 0 -69.340.153
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 7.712 103.243.914 13.317.151 166.409.651 77.647.076 407.006.357 0 407.006.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.672.861 22.072.477
Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 -14.050.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 -14.050.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.435.845 23.447.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 353 1.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.874 730.246
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.874 730.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.142 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 68.518 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 74.624 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.035.815 11.555.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -460.956 -357.224
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 14.496.771 11.912.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 12.865.641 10.410.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 750.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 0 750.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 32.371.020 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.755.782 12.674.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.558.477 -3.021.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.558.477 -3.021.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
726.872 -320.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
216.984 -297.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
509.888 -23.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
877.832 -2.597.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
840.701 -2.474.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.131 -122.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.213 -83.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.448 18.697.742
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.744.188
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.448 -46.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.847.670 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-122.847.670 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.672.861 22.072.477
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
449.377 -12.448.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.580 -5.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -11.580 -5.849
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -12.800.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -12.800.000
Alınan Faiz
460.957 357.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.647.896 -10.089.623
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
17.594.377 0
Ödenen Faiz
-13.946.481 -10.089.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
424.412 -465.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.785 417.663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.197 -48.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.211 212.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
671.408 164.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 671.408 145.211
Finansal Yatırımlar
69.080 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
69.080 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4-21 69.080 95.871
Ticari Alacaklar
31.100.714 11.562.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.100.714 11.562.111
Diğer Alacaklar
8.263.334 8.990.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 252.417 469.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.010.917 8.520.805
Peşin Ödenmiş Giderler
348.358 156.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 348.358 156.325
Diğer Dönen Varlıklar
3.612 83.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.612 83.949
ARA TOPLAM
40.456.506 21.033.673
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
78.738 134.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.535.244 21.167.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 453.279.116 450.268.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
282.588.323 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
282.588.323 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
170.690.793 450.268.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
170.690.793 450.268.112
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 103.640.000 109.556.667
Maddi Duran Varlıklar
8 22.469 13.276
Mobilya ve Demirbaşlar
22.469 13.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
556.941.585 559.838.055
TOPLAM VARLIKLAR
597.476.829 581.005.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.249.267 371.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 854.819 14.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 394.448 357.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
70.476 58.263
Diğer Borçlar
3.397.348 270.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 3.093.779 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 303.569 270.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
298.109 186.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.587 99.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 161.522 86.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.412.988 1.270.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.412.988 1.270.706
ARA TOPLAM
6.428.188 2.156.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.428.188 2.156.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
21 162.537.228 144.699.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
162.537.228 144.699.798
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 137.414 127.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
137.414 127.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 21.367.642 21.551.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.042.284 166.379.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.470.472 168.536.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
407.006.357 412.469.434
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.712 -9.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.712 -9.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.712 -9.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.243.914 310.334.857
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
103.243.914 310.334.857
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
103.243.914 310.334.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.409.651 15.486.000
Net Dönem Karı veya Zararı
77.647.076 26.960.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
407.006.357 412.469.434
TOPLAM KAYNAKLAR
597.476.829 581.005.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 20.196.150 12.183.747 6.984.587 9.700.386
Satışların Maliyeti
17 -5.650.056 -5.805.428 -2.014.201 -2.067.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.546.094 6.378.319 4.970.386 7.633.051
BRÜT KAR (ZARAR)
14.546.094 6.378.319 4.970.386 7.633.051
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.449.196 -1.499.924 -675.787 -451.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 127.245.167 3.820.903 685.725 1.119.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.776.312 -4.511.159 35.319.585 -2.140.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.565.753 4.188.139 40.299.909 6.160.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.867.007 6.373.147 347.539 3.168.950
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -8.591 -460.447 52.691 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.424.169 10.100.839 40.700.139 9.329.552
Finansman Gelirleri
19 1.759.470 8.994.726 -96.237 2.436.219
Finansman Giderleri
19 -33.165.543 -37.165.757 -7.413.087 -10.607.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.018.096 -18.070.192 33.190.815 1.158.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.371.020 4.020.134 -40.641.343 -235.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -32.371.020 4.020.134 -40.641.343 -235.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.647.076 -14.050.058 -7.450.528 922.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.647.076 -14.050.058 -7.450.528 922.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.647.076 -14.050.058 -7.450.528 922.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.509 -16.685 5.979 5.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.509 -16.685 5.979 5.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-69.357.662 176.450.355 11.394.868 93.414.894
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-69.357.662 176.450.355 11.394.868 93.414.894
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -69.357.662 176.450.355 11.394.868 93.414.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.340.153 176.433.670 11.400.847 93.420.227
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.306.923 162.383.612 3.950.319 94.342.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.306.923 162.383.612 3.950.319 94.342.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973689


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0568 18,0607 % -0,10  
Euro 18,2068 18,2453 % -0,09  
Sterlin 21,4128 21,5202 % -0,38  
Frank 18,7544 18,8674 % -0,26  
Riyal 4,7928 4,8169 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,20  
Altın Gr. 1.018 1.018 -3,23  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.815 6.919 -18,00  
Yarım 3.321 3.383 -9,00  
Çeyrek 1.665 1.691 -4,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,38 -0,18  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 -0,12  
B. Petrol 96,20 96,20 -0,39