***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 18:14
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
18 7.180.281 -7.180.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -91.329 113.685 -256.178 -233.822 -233.822
Dönem Karı (Zararı)
18 -256.178 -256.178 -256.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -91.329 113.685 22.356 22.356
Sermaye Arttırımı
18 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 237.403 535.532 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -256.178 76.513.446 76.513.446
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
18 -9.727.325 9.727.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 135.597 452.646 -4.181.901 -3.593.658 -3.593.658
Dönem Karı (Zararı)
18 -4.181.901 -4.181.901 -4.181.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 135.597 452.646 588.243 588.243
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 669.256 1.612.447 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -4.181.901 64.572.797 64.572.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.277.328 -27.649.951
Dönem Karı (Zararı)
-4.181.901 -256.178
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.181.901 -256.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.292.915 -28.040.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.625.153 1.680.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
653.823 -119.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 182.910 -578.138
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 263.639 411.944
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 207.274 46.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-218.115 1.023.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-218.115 1.023.199
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.005.841 29.396
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.005.841 29.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -324.464 1.061.697
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-27.035.153 -31.715.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.052.605 4.981.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.659.356 -432.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.659.356 -432.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.827.351 8.273.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.827.351 8.273.973
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 673.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 673.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978.302 -3.733.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.978.302 -3.733.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.200 200.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.191.075 264.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
353.125 -64.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.422.211 -23.315.088
Alınan Faiz
1.656.340 2.499.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.819.135 -7.316.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 307.678 481.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.033.752 3.455.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-283.303 -353.053
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -184.857 -231.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -98.446 -121.112
Alınan Temettüler
22 89.365 205.607
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-19.839.814 3.602.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.215.239 -8.421.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.826.093 -858.722
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-3.826.093 -858.722
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21.282.444 -9.075.367
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21.282.444 -9.075.367
Ödenen Faiz
-1.241.112 -3.487.001
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.095.841 -32.615.600
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.487.799 19.030.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-608.042 -13.584.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.688.544 37.378.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.080.502 23.793.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 319.072.256 276.668.751
Finansal Yatırımlar
25.311.256 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.311.256 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 25.311.256 9.047.962
Ticari Alacaklar
30.083.614 32.950.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 30.083.614 32.950.244
Diğer Alacaklar
23.930.021 26.846.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,25 285.670 716.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.644.351 26.130.068
Türev Araçlar
380.545 3.209.997
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 380.545 3.209.997
Peşin Ödenmiş Giderler
794.295 2.256.902
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 794.295 2.256.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 49.747 357.425
Diğer Dönen Varlıklar
524.335 252.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 524.335 252.803
ARA TOPLAM
400.146.069 351.590.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
400.146.069 351.590.821
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
4.160.263 3.856.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.142.610 2.326.120
Taşıtlar
11 103.680 120.960
Mobilya ve Demirbaşlar
11 111.400 131.585
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.645.228 1.109.275
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 157.345 168.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
853.176 839.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 853.176 839.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.364.206 3.073.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.894.899 9.286.823
TOPLAM VARLIKLAR
410.040.968 360.877.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.006.360 14.657.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.006.360 14.657.824
Banka Kredileri
6 22.077.842 10.887.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.917.159 1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.483.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.011.359
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.792.965 6.619.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 2.792.965 6.619.058
Ticari Borçlar
299.978.217 256.769.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 46.991.963 16.250.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 252.986.254 240.519.339
Diğer Borçlar
4.081.532 7.059.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,25 400.723 565.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.680.809 6.494.366
Türev Araçlar
27.938 1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 27.938 1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.477.159 4.963.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.997.641 3.747.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.479.518 1.215.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.756 238.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 446.756 238.244
ARA TOPLAM
339.992.948 292.030.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.992.948 292.030.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.009.173 158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.009.173 158.930
Banka Kredileri
6 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.173 158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
466.050 522.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 466.050 522.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.475.223 681.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
345.468.171 292.711.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.572.797 68.166.455
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.256 533.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
669.256 533.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 669.256 533.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.902.113 2.449.467
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 1.612.447 1.159.801
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.734.854 39.462.179
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.181.901 -9.727.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.572.797 68.166.455
TOPLAM KAYNAKLAR
410.040.968 360.877.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 1.186.120.263 519.717.903 913.526.538 239.775.824
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
19 1.162.766.247 489.806.495 899.000.213 218.566.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
23.354.016 29.911.408 14.526.325 21.208.947
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -1.159.061.723 -487.921.671 -895.380.822 -218.641.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.159.061.723 -487.921.671 -895.380.822 -218.641.014
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.058.540 31.796.232 18.145.716 21.134.810
BRÜT KAR (ZARAR)
27.058.540 31.796.232 18.145.716 21.134.810
Genel Yönetim Giderleri
20 -32.197.264 -31.231.090 -15.919.859 -15.494.161
Pazarlama Giderleri
20 -3.009.111 -2.932.089 -1.251.492 -1.914.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 224.004 676.967 224.004 205.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.923.831 -1.689.980 1.198.369 3.930.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.923.831 -1.689.980 1.198.369 3.930.964
Finansman Gelirleri
22 33.432.695 20.499.223 17.427.792 9.052.432
Finansman Giderleri
22 -30.015.229 -18.003.724 -15.219.152 -7.536.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.506.365 805.519 3.407.009 5.446.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
324.464 -1.061.697 -1.187.570 1.140.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 324.464 -1.061.697 -1.187.570 1.140.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.597 -91.329 62.855 145.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.496 -114.161 78.568 182.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.899 22.832 -15.713 -36.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-33.899 22.832 -15.713 -36.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
452.646 113.685 250.077 124.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
452.646 113.685 250.077 124.542
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
452.646 113.685 250.077 124.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
588.243 22.356 312.932 270.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.593.658 -233.822 2.532.371 6.857.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.593.658 -233.822 2.532.371 6.857.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869729


BIST
16:531.965
Değişim :  1,03% |  20,08
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:51
PCILT 13,20 137.917.552 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.199.298 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.160.082 % 10,00  
YEOTK 61,25 164.754.772 % 9,96  
KONTR 102,40 71.608.323 % 9,93  
16:51 Alış Satış %  
Dolar 13,5708 13,5792 % 0,76  
Euro 15,3145 15,3283 % 0,57  
Sterlin 18,2738 18,3655 % 0,63  
Frank 14,6761 14,7645 % 0,33  
Riyal 3,6050 3,6231 % 0,60  
16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -5,75  
Altın Gr. 805 805 3,69  
Cumhuriyet 5.338 5.419 31,00  
Tam 5.310 5.444 32,10  
Yarım 2.566 2.634 15,52  
Çeyrek 1.287 1.317 7,77  
Gümüş.Ons 23,76 23,78 -0,07  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,09  
B. Petrol 88,57 88,57 1,39