***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 21:34
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 181.854 5.157 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-1.494.890 -1.494.890 -1.494.890 -14.403.590 15.898.480 1.494.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.877 -332.877 -332.877 123.155 123.155 123.155 -6.903.038 -6.903.038 -7.112.760 -7.112.760
Dönem Karı (Zararı)
-6.903.038 -6.903.038 -6.903.038 -6.903.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.877 -332.877 -332.877 123.155 123.155 123.155 -209.722 -209.722
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 64.834.197 -3.214.451 61.619.746 61.619.746 -53.542 -53.542 181.854 181.854 128.312 -106.886.286 -6.903.038 -113.789.324 -6.787.337 -6.787.337
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 90.931.682 217.044 217.044 217.044 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-217.044 217.044 0 0 0 0
Transferler
-1.477.418 -1.477.418 -1.477.418 -14.743.290 16.220.708 1.477.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 -14.010.909 -14.010.909 -14.675.433 -14.675.433
Dönem Karı (Zararı)
-14.010.909 -14.010.909 -14.010.909 -14.010.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 -664.524 -664.524
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 92.686.173 -3.896.433 88.789.740 88.789.740 217.044 217.044 217.044 -96.235.596 -14.010.909 -110.246.505 21.014.208 21.014.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.156.398 481.455
Dönem Karı (Zararı)
-14.010.909 -6.903.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.010.909 -6.903.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.871.108 11.721.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 3.554.576 4.164.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.000 -5.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 100.000 -5.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
449.120 391.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490.194 414.585
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.074 -23.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.704 -23.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.163.448 6.492.274
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -72.892 -52.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 7.236.340 6.544.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.407.328 860.719
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-973.111
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-973.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 183.451 -158.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.817.789 -3.964.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.784.814 -5.367.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.855.286 -1.623.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.472 -3.743.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.360.425 -876.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.360.425 -876.688
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.007.359 79.410
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
932.435 137.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.071.042 2.859.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.155.860 -1.192.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.226.902 4.052.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
332.236 277.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
69.036 -1.158.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.990 83.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.990 83.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.677.988 853.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-521.590 -372.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.172.198 -5.008.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.355.901 -2.800.868
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -6.249.481 -2.756.159
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -106.420 -44.709
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.908.681 -2.284.292
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.908.681 -3.590
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.280.702
Alınan Temettüler
13.704 23.820
Alınan Faiz
78.680 52.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.171.438 -1.597.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.172.547 28.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
58.172.547 28.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.080.116 -35.248.891
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -45.978.743 -35.253.898
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -101.373 5.007
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 388.549 11.736.876
Ödenen Faiz
-7.309.542 -6.885.283
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.155.638 -6.124.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.703 610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.209.341 -6.123.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.040.355 7.029.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.249.696 906.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.249.696 2.040.355
Ticari Alacaklar
35.555.372 36.732.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.907.878 6.055.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.647.494 30.677.022
Diğer Alacaklar
10.639.709 2.711.511
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.493.754 2.585.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.955 126.438
Türev Araçlar
973.111 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
973.111 0
Stoklar
29.210.715 25.203.356
Peşin Ödenmiş Giderler
303.482 289.655
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
303.482 289.655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.203 17.163
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.657.018 307.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.657.018 307.415
ARA TOPLAM
85.618.306 67.302.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.618.306 67.302.079
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
217.044 217.044
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
217.044 217.044
Diğer Alacaklar
5.999 26.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 26.188
Maddi Duran Varlıklar
5 168.834.009 166.092.031
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.558.572 2.469.999
Binalar
25.515.110 25.994.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
90.098.687 87.465.810
Taşıtlar
3.997 0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.200.673 1.042.950
Yapılmakta Olan Yatırımlar
771.970 433.722
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 765.726 706.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
765.726 706.379
Peşin Ödenmiş Giderler
120.000 1.066.262
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120.000 1.066.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.942.778 168.107.904
TOPLAM VARLIKLAR
255.561.084 235.409.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
424.907 4.136.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
424.907 4.136.308
Banka Kredileri
7 352.547 4.000.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 72.360 136.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.256.825 21.215.253
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.256.825 21.215.253
Banka Kredileri
7 22.256.825 21.215.253
Ticari Borçlar
103.063.538 81.817.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.180.746 7.777.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
97.882.792 74.039.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.395.953 1.063.717
Diğer Borçlar
1.018.948 634.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 397.902 9.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
621.046 625.026
Ertelenmiş Gelirler
922.906 853.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
922.906 853.870
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 152.479 193.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
152.479 193.560
ARA TOPLAM
129.235.556 109.914.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.235.556 109.914.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.216.113 67.527.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.216.113 67.527.085
Banka Kredileri
7 82.169.066 67.442.613
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 47.047 84.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.911.027 4.111.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.911.027 4.111.768
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 18.184.180 18.166.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.311.320 89.805.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.546.876 199.720.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.014.208 35.689.641
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.006.784 90.931.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.006.784 90.931.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 92.686.173 94.163.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.896.433 -3.231.909
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
217.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 217.044
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 217.044
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
217.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-96.235.596 -81.492.306
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.010.909 -16.220.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.014.208 35.689.641
TOPLAM KAYNAKLAR
255.561.084 235.409.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 110.050.865 92.260.333 58.550.084 47.633.876
Satışların Maliyeti
11 -89.339.728 -74.532.997 -46.666.610 -39.876.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.711.137 17.727.336 11.883.474 7.756.948
BRÜT KAR (ZARAR)
20.711.137 17.727.336 11.883.474 7.756.948
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.628.201 -4.425.002 -2.387.561 -2.258.242
Pazarlama Giderleri
12 -11.102.797 -10.757.802 -5.742.909 -5.083.492
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-605.368 -567.685 -313.250 -290.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.824.716 5.149.808 2.879.583 2.041.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.231.885 -4.741.285 -9.697.063 -497.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.032.398 2.385.370 -3.377.726 1.668.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.944 74.667 240 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.018.454 2.460.037 -3.377.486 1.668.464
Finansman Gelirleri
14 986.484 403.756 746.519 212.670
Finansman Giderleri
14 -9.795.488 -9.924.861 -4.972.958 -4.664.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.827.458 -7.061.068 -7.603.925 -2.783.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-183.451 158.030 -73.768 16.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -183.451 158.030 -73.768 16.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.010.909 -6.903.038 -7.677.693 -2.766.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.010.909 -6.903.038 -7.677.693 -2.766.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.010.909 -6.903.038 -7.677.693 -2.766.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar -0,33360000 -0,15340000 -0,18280000 -0,06150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-664.524 -332.877 -331.785 -67.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-830.655 -416.096 -414.731 -84.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 166.131 83.219 82.946 16.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
166.131 83.219 82.946 16.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 123.155 0 -1.149
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
153.944 -1.436
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
153.944 -1.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 0 -30.789 0 287
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-30.789 287
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-664.524 -209.722 -331.785 -68.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.675.433 -7.112.760 -8.009.478 -2.835.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.675.433 -7.112.760 -8.009.478 -2.835.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701699


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9187 17,9270 % -0,17  
Euro 18,2169 18,2871 % 0,18  
Sterlin 21,6295 21,7380 % 0,19  
Frank 18,7992 18,9125 % -0,56  
Riyal 4,7608 4,7847 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -2,75  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,91  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.860 6.955 -1,00  
Yarım 3.342 3.400 -1,00  
Çeyrek 1.676 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,17 20,20 -0,09  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,11  
B. Petrol 91,78 91,78 -3,32