Bütçe nisanda 5.4 milyar fazla verdi!

16.05.2016 11:10

Son güncelleme : 17.05.2016 10:13

2016 yılı Nisan ayında bütçe 5,4 milyar lira fazla verdi.2015 yılı Nisan ayında 1,4 milyar lira fazla veren bütçe, 2016 yılı Nisan ayında 5,4 milyar lira fazla verdi.

2015 yılı Nisan ayında 7,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Nisan ayında 8 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2016 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 49,7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 6,6 oranında artarak 44,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yine geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 4,1 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi.

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ise bütçe giderleri 176 milyar lira, bütçe gelirleri 181,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 24,6 milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yılın ilk 4 ayında elde edilen bu sonuçlar, hükümetimizin mali disiplini kararlılıkla devam ettirdiğini göstermektedir. Yılın geri kalan döneminde de mali disiplini esas almaya devam edeceğiz." dedi.
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi,

"2015 yılı Nisan ayında 1,4 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı Nisan ayında 7,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Nisan ayında 8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2016 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 49,7 milyar TL olmuştur.

Bütçe giderleri ise yüzde 6,6 oranında artarak 44,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 32,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 17,3 oranında artarak 41,7 milyar TL olmuştur.

OCAK-NİSAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 4,1 milyar TL açık veren bütçe, 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 5,4 milyar TL fazla vermiştir.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı OcakNisan döneminde 24,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 181,4 milyar TL olmuştur.

Bütçe giderleri ise yüzde 9,9 oranında artarak 176 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 141 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 15,3 oranında artarak 156,9 milyar TL olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİ  

2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon TL ödenekten Nisan ayında 44 milyar 348 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 41 milyar 597 milyon TL harcama yapılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılarak 41 milyar 665 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artarak 12 milyar 516 milyon TL olmuştur. 2016 yılı Nisan ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i kullanılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artarak 1 milyar 970 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 oranında artarak 4 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 46 milyar 891 milyon TL ödeneğin yüzde 9,9’u bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında artarak 17 milyar 627 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 469 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 840 milyon TL’dir.

2016 yılı Nisan ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 366 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 486 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Nisan ayında 3 milyar 292 milyon TL sermaye gideri, 495 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 129 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri 2016 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında azalarak 2 milyar 683 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 42 milyar 971 milyon TL iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 15,7 oranında artarak 49 milyar 706 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 32 milyar 446 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 oranında artarak 15 milyar 155 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Nisan ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 405 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 700 milyon TL olmuştur.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına  göre  banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,7, gelir vergisi yüzde 14,8, damga vergisi yüzde 8,3, özel tüketim vergisi yüzde 5,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,5, harçlar binde 5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 1,3 oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 35,7, ithalde alınan katma değer vergisi ise yüzde 14,3 oranında azalmıştır.

OCAK-NİSAN 2016 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ    

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 4 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 404 milyon TL fazla vermiştir.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 20 milyar 119 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 24 milyar 553 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri 160 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 9,9 oranında artarak 176 milyar 16 milyon TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz hariç bütçe giderleri 136 milyar 32 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 15,3 oranında artarak 156 milyar 867 milyon TL olmuştur.

Diğer taraftan 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında azalarak 19 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 156 milyar 152 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 16,2 oranında artarak 181 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 10 oranında artarak 140 milyar 989 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 176 milyar 16 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 51 milyar 188 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında artarak 8 milyar 525 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 oranında artarak 13 milyar 863 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 oranında artarak 71 milyar 861 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 oranında artışla 35 milyar 193 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 385 milyon TL’dir.
  
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 417 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  
Mahalli idare payları ise 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 16 milyar 546 milyon TL olmuştur.
  
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 6 milyar 556 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 165 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır.
  
Borç verme giderleri 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  
Faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında azalarak 19 milyar 149 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ   

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 156 milyar 152 milyon TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 16,2 oranında artarak 181 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  
2016 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 140 milyar 989 milyon TL olmuştur.
  
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  51,4 oranında artarak 32 milyar 846 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 182 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 402 milyon TL olmuştur.
  
Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre  banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25, gelir vergisi yüzde 14,3, özel tüketim vergisi yüzde 11,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10, damga vergisi yüzde 9,7, harçlar yüzde 5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 4,6, kurumlar vergisi yüzde 4,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,5 oranında artmıştır. "

18:051.435
Değişim :  0,21% |  2,98
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.441
En Düşük
1.425
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAFKR 9,35 74.910.547 % 10,00  
KTSKR 35,44 55.296.789 % 9,99  
GENIL 13,00 781.941.785 % 9,98  
SNKRN 23,16 1.105.076 % 9,97  
PENTA 48,78 7.825.339 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6211 8,6227 % 1,21  
Euro 10,1422 10,1717 % 0,64  
Sterlin 11,9276 11,9874 % 0,82  
Frank 9,3829 9,4395 % 0,28  
Riyal 2,2920 2,3034 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -41,08  
Altın Gr. 488 488 -5,73  
Cumhuriyet 3.246 3.295 -33,00  
Tam 3.233 3.316 -34,44  
Yarım 1.562 1.604 -16,66  
Çeyrek 784 802 -8,33  
Gümüş.Ons 24,29 24,34 -0,84  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,16  
B. Petrol 70,40 70,40 -0,89