Otomotiv satışları arttı

03.09.2015 10:28

Son güncelleme : 03.09.2015 12:03

Otomotiv Distiribütörleri Derneği, yaptığı açıklamada Ağustos ayında otomotiv satışlarının yüzde 37,17 arttı.Otomotiv Distiribütörleri Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplan pazarının, 2015 yılı sekiz ayında bir öncki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 artarak 598.963 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ağustos ayında ise satışlar yüzde 37,17 arttı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:

"OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 43, HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 62 BÜYÜDÜ”

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 artarak 598.963 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı sekiz  aylık döneminde 406.962 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
 

Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,93 artarak 453.817 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 317.503 adet satış  gerçekleşmişti.
 

Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 62,25 oranında artarak 145.146 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 89.459 adet satış yapıldı.
 

Otomobil pazarı yüzde 37, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 büyüdü.


2015 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 82.577 adete ulaştı. 60.199 adet  olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 37,17 oranında arttı.
 

2015 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,83 artarak 61.753 adet olarak gerçekleşti.  
 

2015 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılının Ağustos ayına göre yüzde 38,2 artarak 20.824 adet seviyesine ulaştı.
 

2015 yılı sekiz aylık dönemde, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,59, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 11,28 ve 2000cc üstü  otomobillerde yüzde 17,66 artış görüldü. 2015 yılı sekiz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 121kW üstü ise 65 adet olmak üzere 79 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2015 yılı sekiz ayında, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 188.983 adet ile sahip oldu.  2015 yılı sekiz aylık dönemde, dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,34’e gerilerken,otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 48,19’a yükseldi.
 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7’sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere  göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,31 pay alan C (237.370 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,06 pay, 222.658 adet) oldu. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,8 pay ile Van
(102.757 adet), ardından  yüzde 12,16 pay ile Kamyonet (17.656 adet), yüzde 11,29 pay ile Minibüs (16.390 adet) ve yüzde 5,75 pay ile Pick-up (8.343 adet) yer aldı.  
 

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılı Ocak–Ağustos döneminde 598.963 adete ulaşarak, 2014 yılı aynı döneme göre baz etkisiyle yüzde 47,18 artış göstermiştir.
 

2015 YILI SON 4 AYINDA

- ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faiz artırma beklentisi,
- Jeopolitik gelişmeler,
- Cari işlemler açığındaki gelişim,
- İçerisinde bulunulan yeni genel seçim süreci etkili olacaktır.
 

2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir.
 

Türkiye Otomotiv pazarında 2015 yılı sekiz aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 598.963 adet olarak gerçekleşti. 406.962 adet olan 2014 yılı aynı dönemi  otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 47,18 oranında artış gösterdi. 2015 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 82.577 adet olarak gerçekleşti. 60.199 adet olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 37,17 oranında arttı.  Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,17 artış gösterdi.
 

Türkiye Otomotiv pazarında, 2015 yılı sekiz aylık dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,93 artarak 453.817 adete yükseldi. Geçen sene aynı  dönemde 317.503 adet satış gerçekleşmişti.
 

2015 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,83 artarak 61.753 adete ulaştı. Geçen sene Ağustos ayında 45.131 adet satış gerçekleşmişti.  Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 71,67 artış gösterdi.
 

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,25 oranında artarak 145.146 adet seviyesinde  gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 89.459 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,20 oranında artarak 20.824 adet seviyesine ulaştı. Geçen sene Ağustos ayında 15.068 adet  satış gerçekleşmişti.
 

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,82 arttı.
  

2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,88 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 435.129 adet ile sahip  oldu. Ardından yüzde 3,25 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,85 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,59, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında  yüzde 11,28 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 17,66 artış yaşandı. 2015 yılı sekiz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 121kW üstü ise 65 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
 
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 41,64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller  (188.983 adet) ve ardından yine yüzde 29,41 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (133.488 adet ) sahip oldu. 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 38,22 oranında arttı. 2015 yılı sekiz aylık otomobil satış adetleri, 2014 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 63,43’den yüzde 61,34’e (278.383 adet) geriledi.
 
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 53,22 arttı. 2015 yılı sekiz aylık otomobil satış adetleri geçen yıl  ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 44,95’den yüzde 48,19’a (218.676 adet) yükseldi.
 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentininyüzde 83,7’sini yine vergi  oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,31 pay alan C (237.370 adet) segmenti ve ardından yüzde 30,75 pay ile B (139.536 adet) segmenti ulaştı. 
 

2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih  edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,06 pay, 222.658 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 31,78 pay ve 144.228 adet satış ile H/B, yüzde 13,73 pay ve 62.305 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre  değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,8 pay ile Van (102.757 adet), ardından yüzde 12,16 pay ile Kamyonet (17.656 adet), yüzde 11,29 pay ile Minibüs (16.390 adet) ve yüzde 5,75 pay ile Pick-up (8.343 adet) yer aldı.
 

2015 YILINA AİT GÖRÜNÜM

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2015 Temmuz ayı tahminlerine göre  Dünya  için 2015 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3, 2016 yılı için ise yüzde 3,8 olduğunu görmekteyiz. Raporda, Dünyanın büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının 2015 yılı için yüzde 2,5 ve 2016 yılı için yüzde 3,0 olacağı beklenmektedir. Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme hızının 2015 yılında yüzde 1,5 ve 2016  ılında da yüzde 1,7 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
 

LMC Automotive, 2015 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2015 yılı ve 2016 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 2015 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre  2015 yılı dünya toplam  otomotiv pazarının geçen yıla oranla yüzde 1,5 artışla, 91,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2016 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artışla 96,3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.  
 

LMC Automotive, 2015 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2015 yılı ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 2. Çeyrek sonuçlarına göre  2015 yılı  dünya toplam otomotiv üretiminin geçen yıla oranla yüzde 2,0 artışla, 92,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2016 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artışla yaklaşık 96,7 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor. Türkiye’deki büyüme oranının 2014 Ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Programa göre,  2015 yılında yüzde 4,0 ve 2016 yılında yüzde 5,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre, Türkiye için büyüme oranları 2015 yılı için yüzde 3,1, 2016 yılı için yüzde 3,6 olarak beklenmektedir.  
 

2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir.  

18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4580 7,4627 % 1,38  
Euro 8,9905 9,0376 % 0,77  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -21,14  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,75 -0,81  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,11  
B. Petrol 54,91 54,91 -1,51