TKYB, Yatırıma Destek TL kredisiyle salgının etkisini sınırlandıracak

12.06.2020 11:35

Son güncelleme : 12.06.2020 15:59

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, "10 yıla kadar vadeli `Yatırıma Destek` TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek corona virüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağız." dedi.AA

Öztop, AA muhabirinin, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, bankanın  gelecek hedefleri ve salgın döneminde yapılan desteklere iliÅŸkin sorularını  yanıtladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü  Avans Kredisi imkanını 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yüzde 7,75 sabit faizli  "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sunduklarını belirten Öztop, TL kredi  ile ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı  azaltan, istihdamı artıran, verimliliÄŸi ve katma deÄŸeri yüksek üretim yapan  sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek, koronavirüs salgınının küresel çapta  yarattığı belirsizliÄŸin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasına da katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Öztop, bu kapsamda, Yatırım TeÅŸvik Belgesine sahip, kredinin amacına  uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan  TL kredilerinin, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliÄŸe karşı  yatırımcıyı TL güvencesinde ve sabit faizle koruyacağını dikkati çekti.

Ä°stisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400  milyon TL ile sınırlanan 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredilerinden  olabildiÄŸince çok firmanın yararlanmasını arzu ettiklerini söyleyen Öztop,  ÅŸunları kaydetti:

"Yeniden yapılandığımız 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar  kazandırdık. SürdürülebilirliÄŸi doÄŸa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir  deÄŸer olarak ele aldık. Bununla birlikte, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçlarına baÄŸlılığımızı koruduk. Yatırım bankacılığında yeni  ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü  destekleyeceÄŸimiz finansal araçlar oluÅŸturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve  yerlileÅŸtirme yatırımları için saÄŸladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve  sonuçlarını bizzat takip edeceÄŸimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü  bir motivasyonla adım attık.

SaÄŸlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin  oluÅŸumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının deÄŸeri, içinde bulunduÄŸumuz ÅŸu  zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az  hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez  Bankası'nın yeni kredi türünde iÅŸ birliÄŸi yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla  kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları  destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliÄŸin  Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın  azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın  azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine  katkıda bulunacağız."

"EKONOMÄ°YE KAYNAK KAZANDIRMAYA DEVAM EDÄ°YORUZ"

Ä°brahim Öztop, bankanın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine iliÅŸkin  yaptığı deÄŸerlendirmede, yaklaşık iki yıla yakın zamandan beri görevde olduÄŸu  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda öncelikle faaliyet alanlarını  geniÅŸlettiklerini söyledi.

Şu anda kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma  Fonu olmak üzere üç ana iÅŸ kolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Öztop,  kalkınma bankacılığının, ülkelerin kalkınmasında temel bir rol oynadığını ifade  etti.

Öztop, özellikle iÅŸlerini büyütmek isteyen, geliÅŸtirmek isteyen,  yatırım yapmak isteyen ÅŸirketlere finansman olanakları sunduklarını anlattı.

KOBÄ°'lere diÄŸer finansal kuruluÅŸlar vasıtasıyla, orta ve büyük ölçekli  ÅŸirketlere doÄŸrudan uzun vadeli finansman saÄŸlayarak yatırımlarını  desteklediklerini belirten Öztop, "Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımları  desteklemek, istihdamı artırmak, ülkemize katma deÄŸer yaratan yatırımları finanse  etmek önceliÄŸimiz. Uluslararası finans kuruluÅŸlarından kaynak temin etmek  suretiyle gerek aktifimizi gerekse kredi büyüklüÄŸümüzü artırmayı hedefledik ve  ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında  uluslararası kuruluÅŸlar nezdindeki itibarımızla önemli anlaÅŸmalara imza attık.  Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan aldığımız bu  kredilerle yenilenebilir enerji ve güneÅŸ enerjisi üretimine yönelik projeleri  finanse ediyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"STARTUP'LARA ORTAK OLACAĞIZ"

Öztop, 2019 yılı sonunda Türkiye'de birçok ÅŸirket ve giriÅŸime yatırım  yapmak üzere, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının ana yatırımcısı olduÄŸu toplamda 750 milyon TL büyüklüÄŸündeki  Teknoloji ve Ä°novasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun kurulumu için bakanlık  ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bunun 400 milyon TL'sinin Bölgesel Kalkınma Fonu ve 350 milyon  TL’sinin ise Teknoloji ve Ä°novasyon Fonu olacağını söyleyen Öztop, "Teknoloji ve  Ä°novasyon Fonu aracılığıyla özellikle startup'lara ortak olacağız. Yine Bölgesel  Kalkınma Fonu’yla da nispeten ölçeÄŸi daha büyük ÅŸirketlere ortak olmak suretiyle  yatırımları desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.

"CORONA VÄ°RÜS SALGINI Ä°ÇÄ°N AYRILAN ULUSLARARASI FONLARDAN KAYNAKLARI İŞLETME SERMAYESÄ° OLARAK KULLANDIRACAĞIZ"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Ä°brahim Öztop,  corona virüsün Türkiye'de mart ayıyla tespit edilmeye baÅŸlanmasıyla ayın  ortasından itibaren tüm dünyada görüldüÄŸü gibi iktisadi faaliyette yavaÅŸlama  sinyallerinin ve buna baÄŸlı olarak nakit akışı aksaklıklarının görülmeye  baÅŸlandığını ifade etti.

Ekonomi yönetiminin söz konusu etkilerin sınırlandırılması amacıyla  baÅŸta Ekonomik Ä°stikrar Kalkanı adımları olmak üzere birçok kapsamlı önlemi hızla  aldığını vurgulayan Öztop, ek olarak Merkez Bankası'nın finansal piyasaların,  kredi kanalının ve firmaların nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸini devam ettirmek  adına tedbirleri uygulamaya koyduÄŸunu hatırlattı.

Öztop, özellikle iÅŸletmelerde corona virüs salgını etkisi ile görülen  "iÅŸletme sermayesi" eksikliklerinin giderilmesinin de tüm ekonomi açısından önem  taşıdığını vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin hızla güçlü büyüme patikasına geri  döneceÄŸini belirten Öztop, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Corona virüs salgınının birçok sektörü etkilemesi nedeniyle  müÅŸterilerimizin kredi taksit öteleme taleplerini deÄŸerlendiriyor ve  yapılandırılmasını gerçekleÅŸtiriyoruz. Uzun yıllardır iliÅŸkide olduÄŸumuz  uluslararası kalkınma kuruluÅŸlarının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında  ayırmış olduÄŸu fonlardan Türkiye'ye yönelik kaynak temin edip özellikle yılın  ikinci yarısında firmalara iÅŸletme sermayesi olarak sunmak üzere görüÅŸmelerimiz  devam ediyor. Kullandırdığımız kredilerin ve teminatların arasına Kredi Garanti  Fonu kefaletini de ekledik. Böylelikle kriterlere uygun yatırımcılar, Kredi  Garanti Fonu kefalet desteÄŸinden yararlanabilecekler."

Öztop, uluslararası kuruluÅŸlarla hızla temasa geçtiklerini, Hazinenin  garantörlüÄŸünde Asya Altyapı Yatırım Bankası'yla ve Dünya Bankası ile  görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini söyledi.

Rakamın henüz netleÅŸmediÄŸini belirten Öztop, "KOBÄ°'lere de finansal  kuruluÅŸlar vasıtasıyla ulaÅŸacağız ve onlara iÅŸletme sermayesi kredisi  aktaracağız. Biz genelde yatırım kredisi veren bir bankayız ama burada bir  iÅŸletme sermayesi ihtiyacı söz konusu oldu ve biz de bu yönde bir arayışa girdik.  Çok müspet cevaplar aldık. Muhtemelen yılın ikinci yarısında kullandıracağız."  dedi.

"2 MÄ°LYON KONUTUN Ä°HTÄ°YACI KADAR TEMÄ°Z ENERJÄ° ÜRETÄ°MÄ° SAĞLADIK"

Ä°brahim Öztop, saÄŸladıkları uluslararası kaynaklar aracılığıyla güneÅŸ,  rüzgar, hidrolik, jeotermal projelerin yanı sıra çöp gazı ve enerji verimliliÄŸi  projelerine finansman desteÄŸi sunduklarını söyledi.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji ve enerji  verimliliÄŸi projeleri oluÅŸturduÄŸunu belirten Öztop, mart sonu itibarıyla kurulu  gücü yaklaşık 3 bin 639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine  yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi tahsisi gerçekleÅŸtirdiklerini  dile getirdi.

Öztop, finanse ettikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliÄŸi  yatırımlarıyla yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimini  saÄŸladıklarını ifade etti.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16