Yüzde 210 zam!

28.03.2014 10:10

Son güncelleme : 28.03.2014 10:10

2002'de litresi 1.64 lira olan benzin, bu yıl 5.08 liraya kadar geldi...

Tür­ki­ye oto­mo­tiv pa­za­rı, son yıl­lar­da ser­gi­le­di­ği sa­tış per­for­man­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. 2010’dan bu ya­na 750 bin ade­din al­tı­na düş­me­yen sa­tış­lar sa­ye­sin­de araç par­kı 18 mil­yon ade­din üze­ri­ne çık­tı. Bu­na kar­şın Tür­ki­ye dün­ya­nın en pa­ha­lı akar­ya­kı­tı­nın sa­tıl­dı­ğı ül­ke­ler­de zir­ve­ye oy­nu­yor. 2002 yıllarının başlarında dolar kuru üzerinden yaklaşık 1 dolara satılan (1.64 TL) benzin, bu yıl 2.33 dolar (5.08 TL) liraya yükseldi. Bu zam dolar bazında yüzde 129, TL bazında ise yüzde 210 zamma tekabül ediyor.

EPDK FREN YAP­TIR­DI

Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­’nun (EPDK) dev­re­ye gir­me­siy­le fi­yat­lar­da­ki zir­ve ya­rı­şı dur­du. EPDK, İs­tan­bul için ta­van fi­yat be­lir­le­ye­rek ben­zi­nin 5.08 li­ra, mo­to­ri­nin ise 4.42 li­ra­nın üze­ri­ne çık­ma­sı­nı en­gel­le­di. 2 ay sü­rey­le ge­çer­li ola­cak ta­van fi­ya­ta rağ­men akar­ya­kıt­tan alı­nan yük­sek ver­gi­ler, ben­zin ve mo­to­ri­ni tü­ke­ti­ci­le­rin en bü­yük gi­der ka­lem­le­ri ara­sı­na yaz­ma­sı­na ne­den olu­yor.

Akar­ya­kıt fi­yat­la­rı bü­yük öl­çü­de ham pet­rol fi­yat­la­rı­na bağ­lı ola­rak be­lir­le­ni­yor. Ham pet­rol ise do­lar­da­ki ha­re­ke­te ol­duk­ça du­yar­lı. 2005 yı­lı­nın ba­şın­da ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 50 do­lar­dan iş­lem gö­rü­yor­du. Bu dö­nem­de do­lar ku­ru 1.36 li­ray­ken bir lit­re ben­zi­ne 2.30 li­ra, mo­to­ri­ney­se 1.86 li­ra öde­mek ye­ter­liy­di.

HAM PET­ROL 99 DO­LAR

Ara­dan ge­çen 10 yı­lın ar­dın­dan ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 100 do­lar se­vi­ye­si­ne ka­dar ulaş­tı. Bel­li dö­nem­ler­de 140 do­la­ra ka­dar ula­şan pet­rol fi­ya­tı, bu­gün iti­ba­riy­le 99 do­lar­dan iş­lem gö­rü­yor. Ya­ni 10 yıl­da ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı yüz­de 100 yük­sel­di. Ay­nı dö­nem­de do­lar ku­ru yüz­de 64 ar­tış­la 2.23 li­ra se­vi­ye­si­ne ulaş­tı.
 
Tür­ki­ye­’de özel­lik­le de son 2-3 yıl­da ya­şa­nan fi­yat ar­tış­la­rı ka­fa ka­rış­tı­rı­yor. 2012’den bu ya­na 100 do­lar se­vi­ye­sin­de tu­tu­nan ham pet­rol fi­yat­la­rı­na kar­şın ben­zin ve mo­to­ri­ne cid­di mik­tar­da zam ya­pıl­dı. 2012’de ben­zin 4.31, mo­to­rin­se 3.79 li­ra­dan sa­tı­lı­yor­du. Ham pet­rol va­ril fi­ya­tı sa­bit kal­ma­sı­na rağ­men 2012’den bu ya­na ben­zi­ne yüz­de 17.6, mo­to­ri­ne ise yüz­de 16.6 ora­nın­da zam ya­pıl­dı. Üs­te­lik EPD­K’­nin ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı ol­ma­say­dı ar­tış çok da­ha faz­la ola­cak­tı.

18:051.557
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.562
En Düşük
1.549
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRILC 17,71 10.183.941 % 10,00  
MERIT 311,50 1.878.129 % 9,99  
SANKO 12,01 165.526.878 % 9,98  
VAKKO 14,24 45.728.414 % 9,96  
KAPLM 26,08 3.083.901 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5605 7,5716 % 0,06  
Euro 9,0310 9,0508 % -0,04  
Sterlin 10,4998 10,5525 % -0,08  
Frank 8,1023 8,1511 % -0,16  
Riyal 2,0103 2,0204 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 1,45  
Altın Gr. 420 420 0,68  
Cumhuriyet 2.794 2.836 32,00  
Tam 2.780 2.851 27,28  
Yarım 1.344 1.379 13,20  
Çeyrek 674 690 6,60  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 0,01  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,02  
B. Petrol 69,72 69,72 0,50