Enflasyon ile faiz çok önemli

13.07.2018 08:45
Başkanlık sistemi yeni yapılanmasını tamamlarken, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, ekonominin temel sorunlarından olan enflasyon ve faiz konusunda yapılacakları anlattı. “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası yeni dönem politikamızın temel hedefleri arasında yer alacaktır” dedi. Temel önceliğin enflasyonun düşürülmesi olacağını belirtti.
 
Enflasyonla mücadelede tüm yükün para politikası üzerinde kalmayacağına vurgu yapan Albayrak, “Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyonun süreklilik göstereceğini hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planının hayata geçirileceğini” söyledi. Albayrak, Merkez Bankası’nın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.
 
Spekülasyonlara karşı
 
“Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” dedi.
 
Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankası’nın hareket alanını genişleteceklerini vurguladı. Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak” ifadesini kullandı.
 
Orta Vadeli Program (OVP) dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.
 
Yakın ilişki kurulmalı
 
Albayrak, “Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak ‘ekonomide dengelenme’ önceliğiyle kurgulanacağını” anlattı.
 
Şirketlerin borçlarının benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu hatırlattı.
 
Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası vurgusuna değinerek, “Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikalarını kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor” dedi.
 
Maliye ve Hazine’nin önemli bir görevi de iç ve dış finansman açıklarını kapatmaktır. Onun için Hazine bono çıkarıyor, dışarıda kâğıt satıyor. Bunlar yeni dönemde devam edecek. Maliye ve Hazine’nin bir başka önemli sorumluluğu dünyanın finans piyasalarında yakın ilişki kurmak, finans piyasalarını bilgilendirmek. Böylece dış finansmanda beklenen hedeflere ulaşmaktır.
 
Önceki hükümetlerde bu dış ilişkileri Hazine’den sorumlu bakanlar yürüttüğüne göre, yeni dönemde de dış finansman sorunlarının çözümü için, dış piyasalarla yakın teması sağlama sorumluluğu Bakan Albayrak’ın olacaktır.