TEKFEN HOLDİNG (TKFEN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.736.738.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.725.602.000
Finansal Yatırımlar 10.711.000
Ticari Alacaklar 1.738.755.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.279.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.708.476.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 28.723.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.249.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.474.000
Türev Araçlar 194.351.000
Stoklar 1.384.643.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 745.446.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 134.459.000
Diğer Dönen Varlıklar 285.029.000
ARA TOPLAM 9.693.072.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 43.666.000
DURAN VARLIKLAR 12.847.915.000
Finansal Yatırımlar 248.904.000
Ticari Alacaklar 178.293.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 178.293.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.652.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.652.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 161.083.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 113.560.000
Maddi Duran Varlıklar 2.011.814.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.414.000
- Şerefiye 139.208.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.206.000
Peşin Ödenmiş Giderler 1.436.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.727.000
Diğer Duran Varlıklar 141.294.000
TOPLAM VARLIKLAR 3.111.177.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.613.777.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 783.600.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 178.323.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.194.837.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.915.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.187.922.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 124.357.000
Diğer Borçlar 142.079.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.835.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 137.244.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.493.142.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 144.887.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 283.603.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.871.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 215.732.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.696.000
ARA TOPLAM 7.613.777.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.010.596.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 348.186.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 308.779.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 308.779.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 89.698.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 87.413.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 87.329.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 84.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 175.388.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 4.223.542.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.165.070.000
Ödenmiş Sermaye 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.475.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 300.984.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -181.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 709.876.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 489.637.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 151.565.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 68.674.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 231.271.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.581.653.000
Net Dönem Karı/Zararı 967.992.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 58.472.000
TOPLAM KAYNAKLAR 12.847.915.000
18:051.210
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.214
En Düşük
1.202