VAKKO TEKSTİL (VAKKO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 511.133.954
Nakit ve Nakit Benzerleri 60.029.360
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 101.585.371
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.468.557
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.116.814
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 89.525
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.525
Türev Araçlar 0
Stoklar 297.034.260
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 38.354.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 14.041.354
ARA TOPLAM 511.133.954
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 223.205.898
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 71.125
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.125
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 218.758.639
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.414.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.376.134
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 734.339.852
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.942.646
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.432.388
- Banka Kredileri 74.432.388
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 142.404.096
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.602.933
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.801.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.570.901
Diğer Borçlar 1.691.460
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 485.435
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.206.025
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 91.076.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.056.422
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.736.391
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.496.101
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 240.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.763.114
ARA TOPLAM 422.942.646
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.507.519
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.331.744
Banka Kredileri 9.331.744
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 59.047.746
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.060.294
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.060.294
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.067.735
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 509.450.165
Ö Z K A Y N A K L A R 224.889.687
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 224.876.576
Ödenmiş Sermaye 160.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.399.585
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 54.399.585
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.056.988
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.832.963
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -29.091.129
Net Dönem Karı/Zararı 33.735.157
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.111
TOPLAM KAYNAKLAR 734.339.852
18:051.205
Değişim :  1,06% |  12,64
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.193  
En Yüksek
1.209
En Düşük
1.195