ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

27.10.2020 10:28
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"ALGYO Alarko GYO 3Ç20 net kar kuvvetli / hafif olumlu
Alarko GYO, 12 milyon TL gelir (3Ç19’a kıyasla %45 düşüş), 10.5
milyon TL VAFÖK (3Ç19’a kıyasla %49 düşüş) ve 111.5 milyon TL net kar
(3Ç19: 16.6 milyon TL ) kaydetti. Şirket 3Ç20’de 96 milyon TL kur
farkı geliri kaydetti.

SISE 3Ç20 sonuçları beklentinin üzerinde gerçekleşti / olumlu
Şişecam, 3Ç20’de 5,798 milyon TL gelir (Kons.: 5,631 mln TL,
Deniz: 5,432 mln TL), 1,267 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,139 mln TL,
Deniz: 1,039 mln TL) ve 866 milyon TL net kar (Kons.: 742 mln TL,
Deniz: 683 mln TL) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK marjı
beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, güçlü net kar büyümesinin de
etkisiyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını
tahmin ediyoruz.
Şişecam’ın satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %26 oranında arttı. Satışların %33’ü düz cam, %24’ü cam
ambalaj, %22’si kimyasal, %13’ü cam eşya ve %9’u diğer operasyonlardan
kaynaklandı. Tüm segmentlerde yıllık bazda gelir artışı görüldü.
Brüt kar yıllık %22 artışla 1,888 milyon TL oldu. Şişecam’ın brüt
kar marjı 3Ç19’a kıyasla 100 baz puan azalış, ancak önceki çeyrek
döneme göre 680 baz puan artışla %32,6 seviyesinde gerçekleşti.
Diğer gelirler altında kaydedilen faaliyetlerle ilgili kur farkı
geliri (net 177mn TL) ile ertelenmiş vergi geliri (200 mln TL) net kar
artışını destekledi.

FROTO 3Ç20 FAVÖK ve net kar rakamı beklentimizin ve konsensusun
üzerinde geldi / hafif olumlu
Ford Otosan, 3Ç20’de 13,396 milyon TL gelir (Konsensus: 13,492
milyon TL), 1,435 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,326 milyon TL) ve
1,358 milyon TL net kar (Konsensus: 1,022 milyon TL) açıkladı.
Şirket’in, 3Ç20 FAVÖK ve net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de
konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde
hafif pozitif bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.
Ford Otosan’ın 3Ç20’de gelirleri yıllık bazda %44 artarak 13,396
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford’un, yurt içi otomotiv
satış adetleri Temmuz - Eylül döneminde artan talebe bağlı olarak
yıllık %346 artarak 34.4 bin adet olmuştur. Yurtiçi satışların, toplam
satışların içerisinde 3Ç19’da 13% olan payı 3Ç20’de 38%’e çıkmıştır.
Yurtdışı satış gelirlerindeki adetsel yıllık 24% düşüşe rağmen TL
karşısında güçlü seyreden EUR’nun yıllık 34%lük değişimi düşüşü
sınırlamıştır. Şirket'in 3Ç20 FAVÖK rakamı beklentilerin %8 üzerinde
gelmiş olup yıllık bazda %78 artış kaydederek 1,435 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford, 3Ç20 FAVÖK marjını yıllık bazda 200
baz puan arttırarak %10.7 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar
rakamı beklentilerin 33% üzerinde yıllık 200% artış ile 1,358 milyon
TL’ye yükselmiştir. Şirket otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara
rağmen (i) yurt içi satış adetlerindeki artış, (ii) maliyet azaltıcı
önlemler, etkin gider yönetimi ve güçlü EUR kuru ile karlılığın
sürdürülebilire yüksek olmasını sağladı düşüncesindeyiz.

TOASO 3Ç20 Finansal sonuçları beklentilerin hafif altında
gelirken 2020 hedeflerini yukarı yönlü revize etti / nötr
Tofaş, 3Ç20’de 6,860 milyon TL gelir (Konsensus: 6,974 milyon TL),
773 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 900 milyon TL) ve 510 milyon TL net
kar (Konsensus: 536 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel
karlılığı ile net kar beklentilere ve tahminlerimizin hafif altında
gelmesine rağmen 2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revize
ettiği için sonuçların hisse performansının nötr bir etki yapacağı
düşüncesindeyiz.
Tofaş’ın, 3Ç20’de gelirleri yıllık %65’lik yükseliş ile 6,860
milyon TL’ye ulaşmıştır. 3Ç20 satış kırılımına baktığımızda ihracat
gelirleri yılık bazda 20% gerilerken, yurtiçi satışlarında ise güçlü
talep ve hızlı toparlanma ile 353% artış gözlemlenmiştir. Adetsel
bazda satışlarda 14% azalış görülse de fiyat artışları ile şirketin
bunu kompanse ettiği görülüyor. 3Ç20’de brüt kar rakamı,
maliyetlerdeki yükselişin satışlara paralel olması sebebiyle yıllık
62% yükseliş ile 890 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in
brüt karındaki yükselişin de desteğiyle FAVÖK rakamını yıllık %36
arttırarak 773 milyon TL seviyesine çıkarmayı başarmıştır. FAVÖK marjı
aynı dönemde yıllık bazda hafif azalış ile 11.3% seviyesindedir. Net
kar ise piyasa beklentilerine paralel olan beklentimizin hafif altında
gelirken yıllık %72’lik bir yükseliş ile 510 milyon TL seviyesine
ulaşmıştır.
9A20’de otomobil ve hafif ticari araç pazarın satış adetleri
yıllık bazda %14 düşüş ile 167bin araç seviyesinde gerçekleşmiştir. İç
piyasada satış adetlerinde %104 artış yaşansa da ihracat adetlerindeki
48%’lik düşüş gözlemlenmektedir. Yurtiçi otomobil pazarındaki Egea
modeli 3Ç20’de de pazarda liderliğini sürdürmeyi başarmıştır.
Şirket yönetimi, 2020 yılında ait beklentilerini yatırım
harcamaları hariç yukarı yönlü revize etmiştir.

TTRAK 3Ç20 FAVÖK ve Net Kar rakamı konsensusun üzerinde geldi /
hafif olumlu
Türk Traktör, 3Ç20’de 1,624 milyon TL gelir (Konsensus: 1,653
milyon TL), 312 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 270 milyon TL) ve 200
milyon TL net kar (Konsensus: 178 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 3Ç20
FAVÖK ve net kar rakamı konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse
performansı üzerinde hafif pozitif bir etkiye sahip olacağı
düşüncesindeyiz.
Türk Traktör’ün 3Ç20’de gelirleri yıllık bazda %65 artmış olup
1,624 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt içi satış adetleri
yıllık bazda yükseliş göstererek %131 oranında artmış ve 9.1 bin adet
seviyesinde gerçekleşirken Türk Traktör’ün ihracat adetleri pazardaki
daralmaya bağlı olarak yıllık %26 azalış ile 3.2 bin adet
seviyesindedir. Toplam satış adetlerinde 32% azalış olmasına rağmen
satış fiyatlarındaki artış ciro büyümesine destek oldu. Şirket’in 3Ç20
FAVÖK rakamı konsensusun %16 üzerinde gerçeklemiş ve yıllık %205
yükseliş ile 312 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 3Ç20 FAVÖK marjını
güçlü bir şekilde arttırarak %19.2 seviyesine çıkarmayı başarmıştır.
Net kar beklentilerin %12 üzerinde, yıllık bazda %800 artış ile 200
milyon TL olmuştur. 9A20 üretim adetlerine baktığımızda ise Türkiye
traktör pazarında 69%’lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

TATGD 3Ç20 sonuçları beklentilerin altında kaldı / sınırlı olumsuz
Tat Gıda, 3Ç20’de 347 milyon TL gelir (Konsensus: 383 milyon TL),
32 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 43 milyon TL) ve 13 milyon TL net kar
(Konsensus: 28 milyon TL) açıkladı. Sonuçların ortalama piyasa
beklentisine altında kalması ve FAVÖK marjındaki yıllık azalış
dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumsuz bir
etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %17 oranında artmıştır.
FAVÖK marjı 1,5 yüzde puan azalarak %9,3 düzeyinde oluşurken,
FAVÖK yıllık yalnızca %1 artışla 32 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Net finansal giderlerin azalması, yıllık bazda net kar artışını
destekledi. 3Ç19’da 10,8 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket
bu dönemde 5,3 milyon TL net finansal gider yazdı.

HEKTS Kuvvetli operasyonel karlılık düşen finansal giderler ile
desteklenmiş
Hektaş, 236 milyon TL gelir (3Ç19’a kıyasla %56 yükseliş), 76
milyon TL VAFÖK (3Ç19’a kıyasla %44 yükseliş) ve 47 milyon TL net kar
(3Ç19’a kıyasla %164 yükseliş). Şirket 3Ç20’de 14 milyon TL net
finansal gider kaydederken, 3Ç19’da 32 milyon TL net finansal gider
kaydedilmişti.

OTKAR 110 milyon dolarlık yeni ihracat siparişi aldı / olumlu
Otokar 4*4 ve 8*8 zırhlı araçlarla ilgili 110 milyon dolar
tutarında yeni bir ihracat anlaşması imzaladı. Teslimatların 2021’de
başlayıp 2022 sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Haberin hisse
performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Hisse son 3
ayda endeksin %16 üzerinde performans gösterse de, 2020 ve 2021
beklentileri göz önüne alındığında tarihi 12,9 FD/VAFÖK çarpanının
altında 9,6 ve 9,1 FD/VAFÖK çarpanlarından işlem görmektedir.
Şirketin yolcu taşımacılığı gelirleri 1Y20’de TL bazında geçen
yıla kıyasla %32 düşüş gösterse de, faaliyet karlılığına daha fazla
katkı sağlayan zırhlı araçlar gelirleri %10 artış gösterdi. 1Y20
itibariyle şirketin elinde kalan siparişler toplamı 218 milyon dolar
ve 19 milyon EUR seviyesindeyken, bu siparişlerin 2020’nin kalanı ve
2021’de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şirket 2Y20’de 2021’de teslim
edilmek üzere 476 milyon TL ve 18,7 milyon EUR tutarında iki yeni
sipariş aldığını zaten açıklamıştı.
Şirketin 1Y20 itibariyle 1,2 milyar TL olan net borç pozisyonu,
geçmişe dönük 12 aylık veriler ile bakıldığında 2,7x net borç/VAFÖK
çarpanına işaret etse de, Otokar’ın bilançosunda net yabancı varlık
pozisyonu bulunmaktadır.
Şirketin temettü politikası dağıtılabilir net karın %50’sini hisse
ve/veya nakit temettü olarak dağıtmak yönündedir. 2020 net kar
tahminimize göre hesapladığımız hisse başı brüt 6,9 TL temettü tahmini
%4 oranında bir verimliliğe işaret etmektedir. "

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_27.10.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76