***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 23:11
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

lirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-38.855 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 26.961.037 -2.297.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.986.639 70.253.766
Finansman Gelirleri
27 9.231.060 22.847.089
Finansman Giderleri
27 -20.825.840 -25.065.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.391.859 68.035.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.202.985 1.732.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.471.514 -4.645.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 268.529 6.377.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.188.874 69.767.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.188.874 69.767.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 236.794 -268.617
Ana Ortaklık Payları
29 16.952.080 70.036.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
1.593.032 58.245.969 -59.839.001 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.890 11.354.575 70.036.425 81.285.110 -268.617 81.016.493
Kar Payları
-11.967.800 -11.967.800 -11.967.800
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.458 -1.740.458 -76 -1.740.534
Transferler
850.729 69.185.696 -70.036.425 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.508 83.837.051 16.952.080 100.576.623 236.794 100.813.417
Kar Payları
-14.007.285 -14.007.285 -14.007.285
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.175.881 174.018.792 12.833.158 213.225.173 16.952.080 478.575.118 -2.205.136 476.369.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.336.220 152.300.308
Dönem Karı (Zararı)
17.188.874 69.767.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.188.874 69.767.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.936.946 18.267.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 8.257.313 7.240.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.228.656 8.539.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 7.365.396 6.348.026
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 824.405 2.191.294
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.855 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.594.780 2.218.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -9.231.060 -22.847.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 20.825.840 25.065.526
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.400.000 -190.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.400.000 -190.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-26.961.037 2.204.661
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -26.961.037 2.204.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.202.985 -1.732.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.249 -12.706
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14.249 -12.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.768.804 70.916.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.393.802 108.797.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,30 637.817 -134.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -86.031.619 108.931.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.067 16.581.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,30 7.648.510 12.522.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.935.577 4.058.678
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -135.235.241 -19.048.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 79.485.475 -8.442.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 2.216.689 8.386.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.946.610 -21.459.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,30 1.488.882 -1.462.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.457.728 -19.997.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 5.877.245 -13.071.829
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -25.286.529 -16.185.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.331.143 -5.606.162
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,30 226.162 -5.182.780
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.104.981 -423.382
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 29.100.144 22.208.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.476.529 -1.243.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
941.446 2.246.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.535.083 -3.490.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.642.984 158.952.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.604.135 -1.399.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -5.089.101 -5.252.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.497.157 -5.271.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.464 56.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 472.464 56.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.011.186 -5.328.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.826.876 -5.244.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -184.310 -83.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.958.435 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.837.405 -122.673.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.020.654 169.829.959
Kredilerden Nakit Girişleri
7 155.020.654 169.829.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.701.850 -273.414.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -110.701.850 -273.414.710
Ödenen Temettüler
-14.007.285 -11.967.800
Ödenen Faiz
-13.133.176 -11.247.739
Alınan Faiz
6.659.062 4.126.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.995.972 24.355.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
318.934 53.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.677.038 24.408.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.097.860 31.689.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.420.822 56.097.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.188.874 69.767.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-212.508 -105.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -265.635 -133.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.127 27.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.127 27.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.837.051 11.354.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.837.051 11.354.575
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
83.837.051 11.354.575
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.624.543 11.248.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.813.417 81.016.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
236.794 -268.617
Ana Ortaklık Payları
100.576.623 81.285.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.420.822 56.097.860
Ticari Alacaklar
363.551.650 278.157.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 68.352 706.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 363.483.298 277.451.679
Diğer Alacaklar
24.437.750 24.150.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 3.513.522 11.162.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.924.228 12.988.652
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
293.781.541 158.546.300
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 293.781.541 158.546.300
Stoklar
10 155.880.427 235.365.902
Peşin Ödenmiş Giderler
36.538.954 37.305.373
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 36.538.954 37.305.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.280.559 1.973.952
Diğer Dönen Varlıklar
8.357.801 9.298.490
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 8.357.801 9.298.490
ARA TOPLAM
932.249.504 800.896.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
932.249.504 800.896.409
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.247 6.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.247 6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 83.611.043 56.419.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 10.828.435 2.470.000
Maddi Duran Varlıklar
15 52.938.897 41.565.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 230.076 238.295
Peşin Ödenmiş Giderler
972.158 2.422.428
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 972.158 2.422.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 31.363.200 30.093.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
28 546.636 854.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.496.692 134.068.573
TOPLAM VARLIKLAR
1.112.746.196 934.964.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.789.023 23.208.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 69.789.023 23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.576.435 2.558.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.576.435 2.558.678
Ticari Borçlar
230.386.743 215.440.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 2.860.963 1.372.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 227.525.780 214.068.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13:012.938
Değişim :  0,83% |  24,32
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.947
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:01
CMBTN 290,70 44.931.212 % 9,99  
COSMO 26,64 2.177.378 % 9,99  
TETMT 251,30 17.910.680 % 9,98  
KLRHO 21,94 15.169.610 % 9,97  
CMENT 49,84 1.427.168 % 9,97  
13:01 Alış Satış %  
Dolar 17,9611 17,9679 % 0,30  
Euro 18,2857 18,2909 % 0,25  
Sterlin 21,6826 21,7913 % 0,42  
Frank 18,8171 18,9305 % 0,20  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,34  
13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -1,73  
Altın Gr. 1.024 1.024 2,25  
Cumhuriyet 6.854 6.958 -3,00  
Tam 6.889 6.937 -14,00  
Yarım 3.357 3.392 -6,00  
Çeyrek 1.684 1.695 -4,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,96 -0,21  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,09  
B. Petrol 92,69 92,69 0,35