***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.629 121.219 2.723.067 1.266.789 24.106.446 0 24.106.446
Transferler
60.164 1.206.625 -1.266.789
Dönem Karı (Zararı)
5.738.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.559
Kar Payları
-250.000 -250.000 0 -250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 2.930 181.383 3.679.692 5.738.197 29.602.202 0 29.602.202
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702
Transferler
276.953 7.293.213 -7.570.166
Dönem Karı (Zararı)
-469.842 -469.807 0 -469.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35
Kar Payları
-400.000 -400.000 0 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 8.496 458.336 10.572.905 -469.842 30.569.895 0 30.569.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.972 216.769
Dönem Karı (Zararı)
-469.842 5.738.197
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-469.842 5.738.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.073 -2.725.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 16.975 14.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
258.823 -1.967.281
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 258.823 -1.967.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.147 -6.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.147 -6.506
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -52.299 -67.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-159.573 -698.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -159.573 -698.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
643.159 -3.516.330
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 652.858 -3.536.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.019 3.450
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.001 3.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -322 8.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-704 2.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 944 4.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.648 -1.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 35 7.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.301 20.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.301 20.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.990 -18.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -8.990 -18.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241.390 -503.404
Alınan Temettüler
18 52.299 67.661
Alınan Faiz
20 168.846 699.436
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 9.437 -46.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.886 -18.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 8.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.811 -18.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -59.811 -18.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -250.000
Ödenen Temettüler
-400.000 -250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.086 -51.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.086 -51.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.015.501 5.673.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.036.587 5.621.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.038.675 4.026.862
Finansal Yatırımlar
17.689.510 17.773.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.689.510 17.773.883
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 17.689.510 17.773.883
Diğer Alacaklar
8.262 243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 6.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.244 243
Peşin Ödenmiş Giderler
12.261 11.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.261 11.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 82.367 91.804
Diğer Dönen Varlıklar
55.194 46.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 55.194 46.204
ARA TOPLAM
21.886.269 21.950.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.886.269 21.950.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.640.896 9.468.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 8.640.896 9.468.204
Diğer Alacaklar
4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.500 4.500
Maddi Duran Varlıklar
106.629 72.577
Taşıtlar
11 74.062 37.892
Mobilya ve Demirbaşlar
11 32.567 34.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
235 376
Bilgisayar Yazılımları
12 235 376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.752.260 9.545.657
TOPLAM VARLIKLAR
30.638.529 31.496.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
19.717 20.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 19.153 18.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 564 2.212
Diğer Borçlar
34.741 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 34.741 26.440
ARA TOPLAM
54.458 46.861
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.458 46.861
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.176 10.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.176 10.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.176 10.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.634 56.890
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.569.895 31.439.702
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.496 8.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.496 8.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-23 8.496 8.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
458.336 181.383
Yasal Yedekler
17 458.336 181.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 10.572.905 3.679.692
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -469.842 7.570.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.569.895 31.439.702
TOPLAM KAYNAKLAR
30.638.529 31.496.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 17.035.854 21.928.462 14.232.068 8.189.139
Satışların Maliyeti
18 -16.954.994 -16.058.250 -15.350.937 -8.433.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.860 5.870.212 -1.118.869 -244.745
BRÜT KAR (ZARAR)
80.860 5.870.212 -1.118.869 -244.745
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -771.831 -866.547 -397.427 -442.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 226.391 749.179 115.398 556.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.262 -14.647 -2.896 -9.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-469.842 5.738.197 -1.403.794 -140.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35 7.559 -1.167 6.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 35 7.559 -1.167 6.973
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35 7.559 -1.167 6.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-469.807 5.745.756 -1.404.961 -133.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-469.807 5.745.756 -1.404.961 -133.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551404


BIST
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8588 17,8806 % 0,06  
Euro 18,3923 18,4631 % 0,26  
Sterlin 21,7434 21,8524 % -0,10  
Frank 18,8702 18,9838 % -0,06  
Riyal 4,7360 4,7597 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -1,09  
Altın Gr. 1.028 1.028 -1,72  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.860 6.976 -8,00  
Yarım 3.343 3.411 -3,00  
Çeyrek 1.676 1.705 -2,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 -0,03  
Gümüş Gr. 11,80 11,83 -0,02  
B. Petrol 97,05 97,05 0,00