***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:14
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 -158.222 3.532 1.920.070 1.765.380 1.765.380
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
14 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -2.851.173 0 0 0 3.417.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.920.070 0 99.601.591 99.601.591
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-650.314 -43.121 -5.802.905 6.496.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 -336.709 106 -894.609 -1.231.212 -1.231.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 48.843.946 0 -3.586.939 0 0 0 630.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -18.217.975 -894.609 0 86.677.468 86.677.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
750.900 -1.898.932
Dönem Karı (Zararı)
-894.609 1.920.070
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-894.609 1.920.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
786.893 1.499.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 283.689 362.702
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 563.410 372.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.258 797.492
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -19.258 797.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -40.948 -33.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
858.616 -5.318.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 1.499.754 -546.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -271.881 -2.574.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -697.664 -1.833.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -1.292.631 -416.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.621.038 52.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
750.900 -1.898.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.619 -21.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -250.619 -21.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.551.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.551.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
500.281 630.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
500.281 630.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.077.132 1.830.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.577.413 2.460.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.577.413 3.077.132
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6.075.436 7.575.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.474.312 2.971.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.601.124 4.603.651
Diğer Alacaklar
6.256.973 5.885.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.733.713 5.382.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 523.260 503.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Stoklar
8 5.572.489 4.874.825
Peşin Ödenmiş Giderler
79.410 184.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,9 0 60.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 79.410 123.197
Diğer Dönen Varlıklar
13 245.419 240.230
ARA TOPLAM
21.807.140 21.837.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.807.140 21.837.068
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.151.338 4.131.974
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
67.704.838 67.737.575
Arazi ve Arsalar
50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
29.366 55.864
Binalar
8.285.511 8.391.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.630.534 7.749.149
Taşıtlar
620.329 499.207
Mobilya ve Demirbaşlar
123.463 124.042
Yapılmakta Olan Yatırımlar
458.135 360.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.209 4.542
Diğer Haklar
4.209 4.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.093.546 92.107.252
TOPLAM VARLIKLAR
113.900.686 113.944.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.034.486 3.327.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 232.554 115.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.801.932 3.211.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 675.187 655.750
Diğer Borçlar
2.078 34.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.078 34.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.754.837 7.722.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.200.446 3.109.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 358.933 267.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.841.513 2.841.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 362.396 852.168
ARA TOPLAM
16.029.430 15.701.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.029.430 15.701.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.090.507 5.190.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.090.507 5.190.388
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 5.103.281 5.144.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.193.788 10.334.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.223.218 26.035.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.677.468 87.908.680
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 -894.609 -6.496.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.677.468 87.908.680
TOPLAM KAYNAKLAR
113.900.686 113.944.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.084.335 3.092.488
Satışların Maliyeti
15 -6.621.255 -2.716.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
463.080 376.033
BRÜT KAR (ZARAR)
rar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,01700000 0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-336.603 -154.690
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -420.886 -197.777
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19,20 84.177 39.555
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
19 -27 -883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-336.603 -154.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.231.212 1.765.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.231.212 1.765.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933526


BIST
18:051.945
Değişim :  1,82% |  34,78
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.880
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 17.577,00 1.129.538 % 10,00  
EUHOL 5,29 37.367.842 % 9,98  
SANEL 11,58 114.894.335 % 9,97  
PRKAB 53,05 160.669.111 % 9,97  
KAPLM 47,86 43.548.429 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4605 13,4887 % -0,13  
Euro 15,1979 15,2213 % -0,52  
Sterlin 18,0971 18,1879 % -0,43  
Frank 14,5890 14,6769 % -0,88  
Riyal 3,5785 3,5965 % -0,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 5,95  
Altın Gr. 800 800 -0,32  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 -0,13  
Gümüş Gr. 10,26 10,28 -0,14  
B. Petrol 86,41 86,41 0,98