***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:25
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 -322.655 -818 2.411.432 2.087.959 2.087.959
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.015.606 0 0 0 0 3.413.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 2.411.432 0 99.924.170 99.924.170
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-356.690 -15.484 -6.124.166 6.496.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 -611.928 -302 -1.572.831 -2.185.061 -2.185.061
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.137.570 0 -3.862.158 0 0 0 0 657.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -18.539.236 -1.572.831 0 85.723.619 85.723.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.856.653 -2.330.761
Dönem Karı (Zararı)
-1.572.831 2.411.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.572.831 2.411.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
697.417 1.129.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 573.184 726.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 350.040 62.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-37.925 389.941
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -37.925 389.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -187.882 -49.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.732.067 -5.872.036
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -968.469 -1.046.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -1.765.295 -1.768.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.996.164 -3.737.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 1.140.622 -193.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 7.321.373 874.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.856.653 -2.330.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-317.078 -330.166
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -317.078 -330.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.758.149
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0 3.758.149
Ödenen Temettüler
0 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.539.575 1.097.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.539.575 1.097.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.077.132 1.830.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.616.707 2.927.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.616.707 3.077.132
Finansal Yatırımlar
0 0 0
Ticari Alacaklar
8.543.659 7.575.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 5.143.138 2.971.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.400.521 4.603.651
Diğer Alacaklar
7.498.826 5.885.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.963.658 5.382.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 535.168 503.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Stoklar
8 7.870.989 4.874.825
Peşin Ödenmiş Giderler
295.863 184.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,9 0 60.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 295.863 123.197
Diğer Dönen Varlıklar
13 280.527 240.230
ARA TOPLAM
29.106.571 21.837.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.106.571 21.837.068
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.169.597 4.131.974
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
67.482.135 67.737.575
Arazi ve Arsalar
11 50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 5.384 55.864
Binalar
11 8.179.595 8.391.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 7.511.920 7.749.149
Taşıtlar
11 614.966 499.207
Mobilya ve Demirbaşlar
11 154.635 124.042
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 458.135 360.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.876 4.542
Diğer Haklar
11 3.876 4.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.888.769 92.107.252
TOPLAM VARLIKLAR
120.995.340 113.944.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
4.467.739 3.327.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 188.639 115.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.279.100 3.211.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 996.985 655.750
Diğer Borçlar
5.517 34.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.517 34.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 15.040.391 7.722.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.401.933 3.109.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 326.489 267.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.075.444 2.841.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 250.453 852.168
ARA TOPLAM
24.163.018 15.701.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.163.018 15.701.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.152.356 5.190.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.152.356 5.190.388
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.956.347 5.144.229
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.108.703 10.334.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.271.721 26.035.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.723.619 87.908.680
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.933.090 46.917.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.275.412 46.244.030
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 49.137.570 49.494.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.862.158 -3.250.230
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 657.678 673.464
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.539.236 -12.415.070
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -1.572.831 -6.496.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.723.619 87.908.680
TOPLAM KAYNAKLAR
120.995.340 113.944.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 15.666.145 7.811.816 8.581.810 4.719.328
Satışların Maliyeti
15 -14.506.402 -6.549.606 -7.885.147 -3.833.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.159.743 1.262.210 696.663 886.177
BRÜT KAR (ZARAR)
1.159.743 1.262.210 696.663 886.177
Genel Yönetim Giderleri
0 -2.995.086 -2.543.599 -1.287.781 -911.009
Pazarlama Giderleri
0 -578.523 -815.658 -300.807 -417.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.913.047 5.192.500 1.119.614 490.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.107.565 -629.844 -1.540.136 -116.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.608.384 2.465.609 -1.312.447 -67.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 35.000 0 35.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 37.925 -389.941 18.667 407.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.535.459 2.075.668 -1.258.780 339.553
Finansman Gelirleri
17 952.835 634.694 516.979 328.149
Finansman Giderleri
18 -25.107 -267.767 -14.550 -151.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.607.731 2.442.595 -756.351 516.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.900 -31.163 78.129 -25.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 34.900 -31.163 78.129 -25.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.572.831 2.411.432 -678.222 491.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.572.831 2.411.432 -678.222 491.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 -1.572.831 2.411.432 -678.222 491.362
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 21 -0,02900000 0,04500000 -0,01300000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-612.230 -323.473 -275.627 -168.783
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19,20 -764.910 -403.319 -344.024 -205.542
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-377 -1.022 -510 -5.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -377 -1.022 -510 -5.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
153.057 80.868 68.907 42.196
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 152.982 80.664 68.805 41.109
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
19 75 204 102 1.087
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-612.230 -323.473 -275.627 -168.783
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.185.061 2.087.959 -953.849 322.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.185.061 2.087.959 -953.849 322.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956218


BIST
15:531.918
Değişim :  -4,64% |  -93,40
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.917
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
MANAS 19,49 21.276.072 % 9,99  
SANEL 10,53 8.600.462 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
ORCAY 65,00 16.487.532 % 8,51  
SAYAS 37,66 51.209.018 % 7,17  
15:51 Alış Satış %  
Dolar 13,4128 13,4189 % -0,39  
Euro 15,1576 15,1693 % -0,67  
Sterlin 18,0563 18,1469 % -0,81  
Frank 14,6659 14,7542 % -0,29  
Riyal 3,5700 3,5879 % -0,30  
15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 5,88  
Altın Gr. 793 793 -0,16  
Cumhuriyet 5.266 5.345 2,00  
Tam 5.239 5.372 0,96  
Yarım 2.532 2.599 0,46  
Çeyrek 1.270 1.299 0,23  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,19  
Gümüş Gr. 10,37 10,39 -0,11  
B. Petrol 87,09 87,09 0,01