***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 19:37
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532
Dönem Karı (Zararı)
30 2.232.138 2.232.138 -98.721 2.133.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 17.115 17.115 0 17.115
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 2.232.138 61.360.741 265.133 61.625.874
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462
Dönem Karı (Zararı)
30 3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 3.853.599 74.904.469 276.767 75.181.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.923 -640.287
Dönem Karı (Zararı)
3.768.462 2.133.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.768.462 2.133.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.971.178 1.369.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.066.160 756.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.722.431 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 2.104.749 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
617.682 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.345.067 100.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.345.067 530.696
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -430.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.139.992 392.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.412.660 -83.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 394.066 475.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 869.803 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -991.201 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 955 119.771
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.443 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -23.443 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.949.181 -3.600.527
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -617.682 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.858.807 5.709.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035 -276.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.814.842 5.985.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
166.346 -113.471
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 16.696 -113.471
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.654.368 -5.787.951
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 295.009 -2.791.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.615.645 -2.023.767
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982 -48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.623.627 -1.974.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 780.566 1.020.764
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.086 -825.274
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.178.576 -825.274
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 635.429 1.422.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.233 -210.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -84.233 -59.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -151.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
790.459 -97.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -364.779 -79.972
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -643.603 -462.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.050.066 -644.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 72.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.050.066 -716.733
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.921.610 -639.575
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -128.456 -77.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.340 18.396.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.740.981
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 18.740.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-719.845 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -719.845 0
Ödenen Faiz
37 -394.066 -343.983
Alınan Faiz
1.377.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.004.649 17.112.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.004.649 17.112.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.554.187 4.875.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.549.538 21.988.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 23.584.948 26.554.187
Ticari Alacaklar
7 36.793.842 30.909.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.793.842 29.953.552
Diğer Alacaklar
9 96.521 262.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 96.521 113.217
Stoklar
10 27.484.953 19.830.585
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.653.799 3.939.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.653.799 3.939.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 4.359
Diğer Dönen Varlıklar
29 324.623 240.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 324.623 240.390
ARA TOPLAM
91.938.686 81.741.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.938.686 81.741.510
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 27.312.550 25.328.644
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 44.802 52.880
Binalar
14 20.136.535 20.420.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.612.761 1.432.344
Taşıtlar
14 2.461.164 308.040
Mobilya ve Demirbaşlar
14 580.303 625.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 61.697 61.697
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 45.528 57.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.466.282 3.442.839
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.515.912 1.492.469
Peşin Ödenmiş Giderler
12 65.855 75.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 65.855 75.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 649.488 650.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.944.431 31.947.310
TOPLAM VARLIKLAR
125.883.117 113.688.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.214.362 1.164.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.214.362 1.164.535
Banka Kredileri
47 1.214.362 1.164.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 12.191.825 3.767.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 12.191.825 3.767.541
Banka Kredileri
47 12.191.825 3.767.541
Ticari Borçlar
7 22.193.008 13.568.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.193.008 13.560.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.122.608 342.042
Diğer Borçlar
9 204.645 1.431.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 204.645 1.383.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.898.105 2.262.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.898.105 2.262.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 907.359 1.555.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.110.400 1.883.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 675.324 448.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.435.076 1.435.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
42.842.312 25.975.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.842.312 25.975.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.487.550 12.681.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.487.550 12.681.506
Banka Kredileri
47 3.487.550 12.681.506
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.372.019 3.618.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.372.019 3.618.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.859.569 16.300.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.701.881 42.276.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.904.469 71.050.870
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.188.704 3.188.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.188.704 3.188.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -197.575 -197.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Yasal Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 18.579.359 7.081.144
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.853.599 12.093.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276.767 361.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.181.236 71.412.770
TOPLAM KAYNAKLAR
125.883.117 113.688.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 64.430.324 38.987.539 40.032.925 18.728.681
Satışların Maliyeti
31 -47.347.992 -28.829.389 -29.129.045 -14.000.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.082.332 10.158.150 10.903.880 4.727.694
BRÜT KAR (ZARAR)
17.082.332 10.158.150 10.903.880 4.727.694
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.894.484 -2.972.375 -1.655.195 -1.123.380
Pazarlama Giderleri
33 -4.013.503 -3.176.001 -2.187.058 -1.534.698
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.204.716 -1.187.119 -570.817 -550.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.026.936 3.036.108 556.971 1.406.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.812.613 -2.273.703 -3.274.957 -1.153.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.183.952 3.585.060 3.772.824 1.772.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 110.760 51.916 55.380 10.688
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -50.377 -22.636 -51.892 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.244.335 3.614.340 3.776.312 1.782.867
Finansman Gelirleri
37 2.551.279 1.059.398 1.251.131 763.177
Finansman Giderleri
37 -1.675.813 -1.716.435 -777.918 -990.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.119.801 2.957.303 4.249.525 1.556.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.351.339 -823.886 -1.130.094 -854.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.350.384 -905.532 -955.473 -905.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -955 81.646 -174.621 51.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -85.137 -98.721 -87.087 -104.779
Ana Ortaklık Payları
41 3.853.599 2.232.138 3.206.518 806.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-85.137 -98.721 -87.087 -104.779
Ana Ortaklık Payları
3.853.599 2.232.138 3.206.518 806.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958129


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9202 17,9427 % -0,09  
Euro 18,2113 18,2654 % 0,06  
Sterlin 21,5845 21,6927 % -0,02  
Frank 18,7779 18,8911 % -0,67  
Riyal 4,7605 4,7844 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,41  
Altın Gr. 1.023 1.023 -4,38  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.869 6.948 -8,00  
Yarım 3.347 3.397 -4,00  
Çeyrek 1.679 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,10  
B. Petrol 92,78 92,78 -2,32