***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.11.2019 18:18
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 0 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-12.843.026 -12.843.026 -12.843.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.262 211.262 211.262
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 968.064 14.047.934 107.798.094 -12.843.026
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.578.190 399.578.190
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.597
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
107.174.661
Dönem Karı (Zararı)
-22.856.358 -22.856.358 -22.856.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.377.006 -1.495.961 121.881.045 121.881.045
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 296.141.688 -1.748.117 14.047.934 84.943.167 -22.856.358 498.602.877 498.602.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.432.085 -86.648.252
Dönem Karı (Zararı)
-22.856.358 -12.843.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.395.483 18.883.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.861.997 15.631.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.770.249 1.293.388
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
301.474 1.293.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.071.723 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.699.761 369.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
994.775 790.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.694.536 -420.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.273.507 5.252.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.370.128 -4.485.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.643.635 9.738.556
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.270.011 -3.664.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.341.972 -92.076.367
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.859.291 -25.939.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.425.819 5.386.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.285.110 -31.325.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.222.438 -57.462.900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.152.261 -52.568.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.070.177 -4.894.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.041.086 -47.233.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.099.532 -2.207.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.199.634 32.513.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.536.206 2.725.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.663.428 29.787.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-947.019 1.096.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.043.741 -730.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.773.695
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-729.954 -730.191
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.584.201 -6.589.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.468.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.468.200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.802.847 -86.035.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-629.238 -696.030
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 83.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.324.239 -11.509.370
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4.528.066 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.321 289.036
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.321 289.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.133.626 -11.798.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.649.768 -11.085.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-483.858 -713.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.009.075 103.370.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.534.156 108.623.423
Kredilerden Nakit Girişleri
57.534.156 108.623.423
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.574
Ödenen Faiz
-36.643.635 -9.738.556
Alınan Faiz
1.370.128 4.485.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-747.249 5.212.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-747.249 5.212.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.541.685 922.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.794.436 6.135.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.794.436 5.541.685
Finansal Yatırımlar
75.988 5.304.054
Ticari Alacaklar
158.834.420 162.317.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.212.389 5.786.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
150.622.031 156.530.887
Diğer Alacaklar
110.500.129 45.506.723
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
103.174.428 44.245.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.325.701 1.260.861
Stoklar
175.194.777 178.235.863
Peşin Ödenmiş Giderler
7.566.264 4.698.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Öde 5.337 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.215.434 20.938.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.215.434 20.938.773
ARA TOPLAM
466.186.785 422.543.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
466.186.785 422.543.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
700.000 0
Ticari Alacaklar
4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.677.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
394.436.094 260.268.082
Arazi ve Arsalar
249.629.518 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.290.305 272.404
Binalar
91.384.140 11.709.931
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.746.690 30.450.209
Taşıtlar
1.135.840 2.224.777
Mobilya ve Demirbaşlar
6.713.994 7.587.168
Özel Maliyetler
6.754.607 7.584.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.781.000 1.619.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.006.792 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.220.526 10.312.668
Diğer Haklar
5.220.526 10.312.668
Peşin Ödenmiş Giderler
756.131 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
756.131 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 129.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.834.528 287.031.725
TOPLAM VARLIKLAR
889.021.313 709.574.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
212.296.561 165.184.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.210.748 165.184.100
Banka Kredileri
208.210.748 165.184.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.085.813 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.085.813 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.002.047 2.219.318
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.002.047 2.219.318
Banka Kredileri
1.002.047 2.219.318
Ticari Borçlar
114.380.634 103.181.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.803.232 2.267.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
106.577.402 100.913.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.131.444 4.078.463
Diğer Borçlar
7.330.656 4.510.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.550.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.780.656 4.510.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.067.810 10.483.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.067.810 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.061.779 8.763.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.401.213 1.408.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.660.566 7.355.102
ARA TOPLAM
356.270.931 298.420.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.270.931 298.420.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.134.517 409.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.134.517 409.738
Banka Kredileri
16.134.517 409.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.272.089 2.981.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.740.899 7.854.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.147.505 11.245.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
390.418.436 309.666.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
498.602.877 399.908.787
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
294.393.571 172.512.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
294.393.571 172.512.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
296.141.688 172.764.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.748.117 -252.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.943.167 107.505.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.856.358 -22.231.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
498.602.877 399.908.787
TOPLAM KAYNAKLAR
889.021.313 709.574.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
241.730.826 333.446.110 64.395.022 109.965.037
Satışların Maliyeti
-205.500.545 -278.576.392 -53.350.909 -89.968.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.230.281 54.869.718 11.044.113 19.996.277
BRÜT KAR (ZARAR)
36.230.281 54.869.718 11.044.113 19.996.277
Genel Yönetim Giderleri
-16.118.816 -13.595.637 -6.049.567 -2.417.929
Pazarlama Giderleri
-23.687.411 -30.021.146 -7.043.788 -9.562.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.820.608 -15.182.983 -5.275.740 -7.734.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.744.406 5.841.433 11.369.634 -431.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.847.178 -13.190.174 2.068.577 -6.607.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.499.326 -11.278.789 6.113.229 -6.756.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.690 255.753 3.690 28.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.495.636 -11.023.036 6.116.919 -6.727.898
Finansman Gelirleri
7.012.902 4.485.712 -2.108.997 2.763.858
Finansman Giderleri
-36.643.635 -9.970.122 -11.881.065 -4.609.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.126.369 -16.507.446 -7.873.143 -8.573.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.270.011 3.664.420 3.095.580 1.960.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.270.011 3.664.420 3.095.580 1.960.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.856.358 -12.843.026 -4.777.563 -6.613.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.856.358 -12.843.026 -4.777.563 -6.613.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.856.358 -12.843.026 -4.777.563 -6.613.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121.881.042 60.000 122.566.185 60.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
137.085.562 0 137.085.562 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.917.902 76.923 -1.039.513 76.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.286.618 -16.923 -13.479.864 -16.923
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-13.708.556 0 -13.708.556 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
421.938 -16.923 228.692 -16.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.881.042 60.000 122.566.185 60.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.024.684 -12.783.026 117.788.622 -6.553.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
99.024.684 -12.783.026 117.788.622 -6.553.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798749


BIST
11:422.877
Değişim :  0,31% |  8,79
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.879
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:40
TRCAS 10,57 76.142.840 % 9,99  
BARMA 47,90 47.686.414 % 9,96  
ARDYZ 7,23 20.119.702 % 9,88  
IZMDC 2,94 149.187.058 % 9,29  
KIMMR 4,60 63.746.635 % 8,49  
11:40 Alış Satış %  
Dolar 17,9578 17,9629 % 0,14  
Euro 18,4995 18,5159 % -0,09  
Sterlin 21,8082 21,9176 % -0,12  
Frank 18,9957 19,1101 % 0,01  
Riyal 4,7689 4,7928 % 0,11  
11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,48  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,59  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.919 6.971 -21,00  
Yarım 3.371 3.408 -10,00  
Çeyrek 1.691 1.704 -5,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,36 0,03  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,03  
B. Petrol 100 100 0,25