Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yatırımlar daha stratejik hale geliyor

08.06.2020 11:20

Son güncelleme : 08.06.2020 18:19

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticarete ilaveten, ikili ekonomik ilişkilerde yatırımların daha stratejik hale geldiğini belirterek, "Kovid-19 sonrası ortaya çıkacak olan yeni normalin beraberinde getireceği imkanları değerlendirmek için güçlerimizi birleştirerek yeni bir sinerji yaratmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.AA

Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiye ve insan  hareketliliÄŸinin durdurulmuÅŸ olmasına karşın iki ülke arasındaki etkileÅŸimin  kopmadığını, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile daha da güçlendiÄŸini bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı en stratejik yatırımlardan biri  olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının gerekliliÄŸinin bir kez daha ortaya  çıktığını aktaran Akat, "GeçtiÄŸimiz günlerde Türkiye'de üretilen ihracat  malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan  82 konteynerden oluÅŸan 940 metrelik tren Kars'tan yola çıktı. Böylelikle kapanan  kara yolu geçiÅŸleri nedeniyle Azerbaycan, Türk taşımacıları için önemli bir  transit güzergahı haline geldi." diye konuÅŸtu.

Ä°ki ülke arasında ticaretin durmadığını ifade eden Akat, ÅŸunları  kaydetti:

"Nitekim 2019 yılında toplam 2,1 milyar dolara ulaÅŸan dış ticaretimiz,  bu yılın ilk çeyreÄŸinde yüzde 20 artış gösterdi. 2019 yılı ocak-mart döneminde  491 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 566 milyon dolara  ulaÅŸtı. Bu süreçte Türkiye tarafından Azerbaycan'a yapılan maske makinesi, kumaÅŸ,  solunum makinesi sevkiyatı iki ülke arasındaki kardeÅŸlik iliÅŸkisinin ne kadar  vazgeçilmez olduÄŸunu, her kriz ile daha da güçlendiÄŸini bir kez daha gösterdi."

Akat, CumhurbaÅŸkanı  Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Azerbaycan CumhurbaÅŸkanı  Ä°lham Aliyev'in baÅŸkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenen  Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi 8. Toplantısı  dolayısıyla ÅŸubat ayında Bakü ziyareti gerçekleÅŸtirdiklerini hatırlattı.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı iÅŸ birliÄŸi alanlarına  yönelik 14 anlaÅŸma imzalandığını bildiren Akat, bu anlaÅŸmalardan bir tanesinin de  2 ülke arasındaki mevcut dış ticaret hacmini 2023'te 15 milyar dolar seviyesine  çıkarmak için imzalanan tercihli ticaret anlaÅŸması olduÄŸunu aktardı.

Ä°ki ülke arasındaki karşılıklı ticarete ilaveten, ikili ekonomik  iliÅŸkilerde yatırımların daha stratejik hale geldiÄŸini vurgulayan Akat, "Nitekim  2 bin 467 Azerbaycanlı ÅŸirketin Türkiye'ye 6,9 milyar dolar yatırımı bulunurken,  3 bin 400 Türkiye menÅŸeli ÅŸirketin de Azerbaycan'da 6,6 milyar dolar yatırımı  bulunuyor." dedi.

"GÜÇLERÄ°MÄ°ZÄ° BÄ°RLEŞTÄ°REREK YENÄ° BÄ°R SÄ°NERJÄ° YARATMAMIZ GEREKTİĞİNÄ° DÜŞÜNÜYORUM"

DEÄ°K/Türkiye-Azerbaycan Ä°ÅŸ Konseyi'nin, Azerbaycan'ın yeniden  bağımsızlığına kavuÅŸmasından hemen sonra, 3 Kasım 1991'de  kurulduÄŸunu,  Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve oradaki iÅŸ dünyası örgütleri ile iÅŸ  birliÄŸinde 2 ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliÅŸiklerin hak ettiÄŸi seviyelere  çıkması için çalıştığını anlatan Akat, ÅŸunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası ortaya çıkacak olan yeni normalin beraberinde  getireceÄŸi imkanları deÄŸerlendirmek için güçlerimizi birleÅŸtirerek yeni bir  sinerji yaratmamız gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Sayın CumhurbaÅŸkanımız ile yaptığımız  son ziyaret sırasında DEÄ°K BaÅŸkanı Nail Olpak ve Azerbaycan'da Ä°hracatın ve  Yatırımların TeÅŸviki Fonu (AZPROMO) BaÅŸkanı Yusif Abdullayev arasında DEÄ°K ile  AZPROMO arasında iÅŸ birliÄŸine dair 2020-2021 yıllarını kapsayan eylem planı  imzalandı.  Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdüreceÄŸiz. Ä°ki ülkede ticaretin ve  yatırımların geliÅŸmesi için insan hareketliliÄŸinin karşılıklı olarak devam etmesi  çok önemli. Nitekim 2019 yılında 829 bin Azerbaycanlı Türkiye'yi, 275 bin Türk  Azerbaycan'ı ziyaret etmiÅŸti. Türkiye ile Azerbaycan arasında tarifeli uçuÅŸların  karşılıklı olarak baÅŸlaması ilk gündem maddemiz olacak."

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı kapasitesinin, hizmet kalitesinin ve  cazibesinin artırılması gerektiÄŸini belirten Akat, "Nitekim Sayın  CumhurbaÅŸkanımız da son düzenlenen Türk KeneÅŸi Devlet BaÅŸkanları Zirvesi'nde  Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün  taşınabilmesi için çalışmalara baÅŸlandığı müjdesini paylaÅŸmıştı. Ayrıca, bahsi  geçen son Bakü ziyaretimizde 14 imzanın içinde bir de Nahçıvan-Kars arasında  demir yolu anlaÅŸması da bulunuyordu. Bu adım, Nahçıvan'ın daha özerk bir yapıya  kavuÅŸmasını ve aramızdaki ticareti güçlendirecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°KÄ° DEVLET, BÄ°R MÄ°LLET ADETA TEK EKONOMÄ° HALÄ°NE GELDÄ°"

Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'ı da sürece katarak  Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, TANAP, Star  Rafinerisi gibi stratejik projeleri hayata geçirdiÄŸini, en son tercihli ticaret  anlaÅŸmasının imzalandığını anımsatan Akat, ÅŸöyle devam etti:

"Ä°ki devlet, bir millet adeta tek ekonomi haline geldi. Ä°ki ülke  arasındaki baÄŸlarımızı güçlendirecek yeni bir stratejik projeyi gündeme almamız  gerekiyor. Benim önerim, yaÅŸamakta olduÄŸumuz pandemiden sonra özellikle Avrupa'da  küresel tedarik zincirleri ile ilgili iki kavram öne çıkıyor; Re-shoring ve  Near-shoring... Yani Avrupa ekonomileri, tedariklerini Avrupa içinde ya da  Avrupa'ya çok yakın yerlerde yapmak istiyor. Akdeniz ile Hazar birbirine demir  yolu ile baÄŸlandı, Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha yakın hale geldi.  Azerbaycan, Türkiye üzerinden AB'ye çok daha yakın hale gelmiÅŸken Azerbaycan'ı  Avrupa tedarik zincirine eklemlemek için çalışabiliriz. Azerbaycan, Made in  Azerbaijan programı ve 7 farklı özel tasarım sanayi ve teknoloji parkında üretim  imkanı ile yeni bir üretim ivmesi yakalayabilir."

Akat, Azerbaycan'a ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri,  makine ve  aksamları,  elektrik elektronik,  otomotiv endüstrisi,  mobilya, kağıt ve orman  ürünleri,  çelik,  demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, savunma ve  havacılık sanayi,  hububat, bakliyat, yaÄŸlı tohumlar ve mamulleri,  hazır giyim  ve konfeksiyon,  çimento cam seramik ve toprak ürünleri,  tekstil ve ham  maddeleri,  deri ve deri mamulleri,  su ürünleri ve hayvansal mamuller,  meyve  sebze mamullerinin öne çıktığını bildirdi.

Dünya genelinde çalışma hayatında "eski düzene'' dönüÅŸ olmayacağını,  yeni bir çalışma hayatı tasarlamak zorunda kalınacağını belirten Akat, "Dünya, 11  Eylül 2001 saldırılarından sonra havacılık ve uçuÅŸ güvenliÄŸini öÄŸrenmiÅŸti, ÅŸimdi  hep birlikte biyolojik risk yönetimini öÄŸreneceÄŸiz. Hayatın saÄŸlıklı devamı için  gönüllü olarak farklı formlarda yeni koruma kalkanları inÅŸa edeceÄŸiz. Fiziki  mesafemizi koruyarak iÅŸ hayatını devam ettirebilmek için sistemler kuracağız."  diye konuÅŸtu.

"BÖLGESEL EKONOMÄ°K İŞ BÄ°RLİĞİNDEN EKONOMÄ°K ENTEGRASYONA GEÇEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Selçuk Akat, Türk iÅŸ dünyası olarak önlerindeki en büyük fırsatın,  Çin'den ayrışması beklenen küresel tedarik zincirinde stratejik bir yer edinmek  olacağını vurgulayarak, Avrupa'nın yanı başında, Avrupa ile Gümrük BirliÄŸi olan  Türkiye'nin geliÅŸmiÅŸ sanayi altyapısının bir hayli avantajlı konumda bulunduÄŸunu,  bu fırsattan faydalanmak için Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesi ve Ä°ngiltere ile  Brexit sonrası iliÅŸki modelinin saÄŸlıklı bir zemine oturtulmasının çok önemli  olduÄŸunu aktardı.

Azerbaycan ve geniÅŸ Avrasya coÄŸrafyası özelinde ise 2021'in,  Azerbaycan ve diÄŸer Türk Cumhuriyetlerinin yeniden bağımsızlıklarını kazanmasının  30'uncu yılı olacağını hatırlatan Akat, ÅŸunları kaydetti:

"Türkiye, bağımsızlıklarının hemen sonrasında bu ülkeleri tanıyıp  büyükelçilikler açarak, THY uçuÅŸları baÅŸlatarak bu coÄŸrafyayı biz iÅŸ insanları  için eriÅŸilebilir ve iÅŸ yapılabilir hale getirmiÅŸti. 30 yılda Türkiye olarak bu  bölgede önemli baÅŸarılar elde etmekle birlikte iÅŸ birliÄŸimizin potansiyelini  deÄŸerlendirmemizin önünde bazı engeller, bazı iniÅŸ çıkışlar da yaşıyoruz. Ayrıca,  geçen 30 yılda Rusya Federasyonu öncülüÄŸünde Avrasya Ekonomik BirliÄŸi gibi  projeler geliÅŸti, bölgede Çin'in etkisi artıyor. Bölge, yeniden bağımsızlık  sonrası dördüncü 10 yıla girerken, bu dönemde bölgesel iÅŸ birliÄŸimizi tekrar  gözden geçirip yeni bir stratejik konsept ile yeniden ÅŸekillendirmeliyiz.  Bölgesel ekonomik iÅŸ birliÄŸinden ekonomik entegrasyona geçebiliriz."
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16