Dünya ticaret hacmi daralıyor

17.12.2018 10:56
ABD ekonomisi, vergi indirimlerinin de etkisiyle güçlü biçimde büyürken, dünya ticaret hacmi daralıyor. ABD’deki bu yılki büyüme %3.1 ile, bizden yüksek olacak. Gelecek yıl için ise, ABD’de ve bizde %2.5 oranında bir büyüme bekleniyor.

Genele yayılan dış ticaretteki yavaşlama eğilimi, euro bölgesindeki büyümeyi yavaşlatıyor. Euro bölgesi, 2018’de %2 ve 2019’da %1.8 civarında büyüyecek. CPB, Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, dünya ticaretindeki yıllık değişimi gösteriyor. Dünya ticaretindeki yavaşlama, korumacı eğilimler ve liberalleşmenin azalması ile gittikçe düşen seviyelerde kalıcı hale geliyor.

Çin ekonomisinde daralma

Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, Çin ihracatında gerileme söz konusu. Bunun başlıca nedeninin, ABD ile Çin’in ticaret savaşı olduğu anlaşılıyor.

ABD, bir anlaşma olmadığı takdirde, Çin mallarına %25 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Hatta, bu oran daha da artabilecek. Bütün bu gelişmeler, en çok bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Bizim gibi ülkelerin büyümesi, global ve bölgesel ticaret hacminin büyümesinden çok etkileniyor.

Öte yandan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin, sancılı olacağı anlaşılıyor. Ayrılma süreci, 2020 yılı sonuna kadar sürecek ve bu konuda, iniş ve çıkışlar gözlenecek.Petrol fiyatlarının gerilemesi bize yarıyor

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyor. Böylece, ABD’de iç tüketim harcamalarının artması ile büyümenin sürmesi hedefleniyor. Öte yandan, İran’ın yüksek petrol fiyatlarından çıkar sağlamaması da hedefleniyor. Artan arza bağlı olarak, petrol fiyatlarında hızlı gerileme gözleniyor.

Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş, kısa vadede küresel risk algısını artırıyor ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, yabancı sermaye girişini azaltıyor. Ancak, orta ve uzun vadede, düşük petrol fiyatları, cari dengemizin düzelmesine ve enflasyonun kontrol altına alınmasına olumlu etki verecek.