En genç Türkiye

19.05.2021 09:12
Türkiye nüfusunun yüzde 15.4’ü, 12.8 milyonu gençlerden oluşuyor. Salgın, çok sayıda gencin eğitimine ara vermesine yol açmakla kalmadı, koşulları kötüleştirerek işsiz kalmalarına da neden oldu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladığımız bugün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistikleriyle gençliğin durumunu ele alacağım.

Nüfusunun yüzde 15.4’ünü gençler oluşturuyor. 12 milyon 893 bin 750 gencin yüzde 51.3’ünü erkek, yüzde 48.7’si ise kadınlardan oluşuyor.

Genç nüfusun yüzde 28.6’sı 15-17, yüzde 19.8’i 18-19, yüzde 31.3’ü 20-22 ve yüzde 20.4’ü de 23-24 yaş grubunda. 2025’te yüzde 14.3 olması beklenen genç nüfus oranı, 2030’da yüzde 14, 2040’ta yüzde 13.4, 2060’ta yüzde 11.8 ve 2080’de ise yüzde 11.1’e düşecek. Tahminler, yaşlı nüfus olgusuna bir kez daha vurgu yapıyor.

Avrupa’nın genci

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve TÜİK verileri itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke arasında Türkiye’nin daha yüksek genç nüfusa sahip olduğu görülüyor. 2020’de AB’de en yüksek genç nüfus oranı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (yüzde 12.7), İrlanda (yüzde 12.7), Danimarka (yüzde 12.5) ve Hollanda’da (yüzde 12.3) bulunuyor. Buna karşılık, genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler Bulgaristan (yüzde 8.8), Çekya (yüzde 9).

İş imkânları

TÜİK’e göre, 2020’de genç nüfusta işgücüne katılma oranı yüzde 39.1; istihdam oranı yüzde 29.2 ve işsizlik oranı ise yüzde 25.3. Bu veriler, gençlerin iş kaybının Kovid-19 nedeniyle arttığını gösteriyor. İstihdam edilen gençlerin yüzde 20.7’si tarım, yüzde 28.3’ü sanayi, yüzde 51’i  hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü genç kadınlar için daha yüksek istihdam imkanı yarattı. Hizmet sektöründe istihdam edilen genç kadınların oranı yüzde 57.6, erkeklerin oranı yüzde 47.8.

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 18-24 yaş grubu genç nüfus içinde mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 47.2. Mutluluk oranı, genç erkeklerde yüzde 41.4, genç kadınlarda yüzde 53.2 düzeyinde. Gençlerin mutluluk kaynağında ilk sırada sağlığın (yüzde 48) yer aldığı görülüyor. Sağlığı, başarı (yüzde 24.6) ve sevgi (yüzde 15.6) izliyor. Araştırma 2020 itibarıyla gençlerin yüzde 77.1’inin işinden ve yüzde 48.1’inin kazançtan memnun olduğunu gösteriyor. Genç erkeklerde işten duyulan memnuniyet yüzde 75.9 ve kazançtan memnuniyet yüzde 48.8 iken; genç kadınlarda bu oranlar yüzde 80.4 ve yüzde 46.5 düzeyinde. Almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 59.5.

Beklenen yaşam süresi

Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresi ortalama 64.6 yıl. Erkekler için 62 yıl olan bu süre, kadınlar içinse 67.3 yıl. İstatistiklere göre,15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5.3 yıl daha fazla yaşayacağını söylemek mümkün.

Yüzde 93’ü internette

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı, 16 - 24 yaş grubundaki genç nüfusta yüzde 93 seviyesinde.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.