İnşaat sektörü

23.10.2018 09:55
İnşaat sektörü, bir ekonominin içinde bulunduğu durumu gösteren en güçlü yansıtıcıdır. Geçtiğimiz dönemde sanayi ve tarıma yatırım yapmak yerine, inşaat sektörüne önem verildiği hakkındaki eleştiriler yerindedir. Ancak geçtiğimiz dönemde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin bile yapamadığı bir ekonomik yenileşmeyi sağlamış ve altyapı yatırımlarını neredeyse tamamlamıştır. Artık çok daha rahat bir biçimde sanayi ve tarıma yönelme olasılığımız vardır. Çünkü ülkemiz ulaşım ve enerji sorunlarını halletmiş veya halledilebilir noktaya getirmiştir.

Neden gösterge?

Ekonomi büyürken, giderek daha fazla insan gayrimenkul satın alma konusunda isteklidir ve kendini güvende hisseder. Artmış olan bu talep, doğal olarak konut fiyatlarında yükselişe yol açar. Ancak, giderek fiyatlar sürdürülemez bir seviyeye ulaşır ve talep durağanlaşır. Konut yatırımları durur ve ilgili endüstrideki istihdam alanları kaybedilir. Konut fiyatları durağanlaşınca, ekonomi daha geniş manada bocalar. Yani, konut piyasası ekonomik iniş ve çıkışları yansıtır.

Konut ve inşaat piyasası, ancak, tüketiciler konutlarının değerinin artacağına güvendiklerinde kendine gelir. Bu güven, ilerleme kaydeden bir ekonomiye ayak uydurarak artar. Konut satışları normal seviyeye dönmeye başladığında, konut yatırımları istihdam alanları açarak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayarak artar.

Bir kenara bırakılamaz

Şimdiye kadar kalkınmamıza öncülük yapan inşaat sektörünü bir kenara bırakıp, şimdi artık, sadece sanayi ve tarım yatırımlarına öncelik vermeliyiz görüşü yanlıştır. Bu geçişi dengeli bir biçimde ve inşaat sektörünü öldürmeden yapmak zorundayız. Bunun için de inşaat sektörünün yeniden para bulmasına ve gayrimenkul satışlarının artırılmasına ihtiyaç vardır. Sonuçta, inşaat sektörü ülkemizdeki istihdam sorunlarının hafifletilmesinde de önemli rol oynamıştır.

İnşaat sektörünün yaşatılmasının en kestirme yolu da Gayrimenkul Kredi Takas Sistemi’nin ülkemize bir an önce getirilmesidir.