Orta vadeli program nedir?

16.07.2018 09:06
Başkanlık (Cumhur-başkanlığı) Hükümeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin, 2019 - 2021 Orta Vadeli Program’ın (OVP) hazırlığına öncelik verdiğini açıkladı.
 
Bakan Albayrak, “Hem ulusal ekonomide, hem de küresel düzlemde belirsizlik ve volatilitenin yükseldiği bir dönemde OVP, her zamankinden daha gerekli hale gelmiştir. Dolayısıyla programın zamanlaması uygundur” diyor.
 
OVP, kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda, mayıs ayı sonuna kadar hazırlanması beklenen ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir belgedir. Bütçe hazırlıklarının ilk aşması sayılır.
 
Eski Hükümet zamanında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanıyordu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın Başkanlık Hükümeti’nde Sanayi Teknoloji Bakanlığı bünyesine katıldığı biliniyor.
 
Büyük olasılıkla, 2019 - 2021 OVP’yi, Başkanlığa (Cumhurbaşkanlığına) bağlı, Bütçe ve Strateji Başkanlığı hazırlayacak veya hazırlanıyor.
 
Geleceği planlamak
 
2019 - 2021 yılı OVP’si hazırlanırken, 2017 yılı gerçekleşme sonuçlarına, 2018 gerçekleşme tahminlerine dayalı olarak 2019 - 2021 yılların ait temel büyüklükler tahmin edilecek. OVP, kabaca bir kaynaklar harcamalar dengesidir:
 
Önce ekonominin temel ekonomik büyüklükleri belirlenir. Milli Gelir tahmini yapılır. Dış kaynak ihtiyacı eklenerek bulunan   toplam kaynakların toplam yatırımlar ve tüketim olarak, yatırımların ise kamu ve özel sektör yatırımları olarak dağılımı yapılır.
 
İstihdam, dış ticaret ve enflasyon hedefleri belirlenir. Daha sonra kamu kesimi genel dengesi kurulur. Merkezi yönetim bütçesi ve yıl içinde yapılacak kamu yatımlarının miktarı gösterilir.
 
Bütçe büyüklükleri
 
Nihayet, Merkezi Yönetim Bütçesi, yani bütçe gelirleri ve harcamaları ile ilgili büyüklükler hazırlanır.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklamalarına göre, 2019 - 2021 OVP ile ilgili temel büyüklükler konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
 
Bakan diyor ki, ”Bu tür programların önemli işlevlerinden birisi de ekonomi yönetiminin mevcut konjonktürü algılaması ve çözümlemesi açısından iktisadi aktörlere bilgi ya da en azından bir izlenim vermesidir. Bu bilgi - izlenim ile aktörler yönetimin algıdaki gerçekçilik düzeyini, çözümlemedeki analitik becerisini ve en önemlisi hedeflemedeki uyumunu  değerlendirirler.
 
Yeni OVP’nin, dünya ve ülke ekonomisine ilişkin algı ve çözümlemesinin gerçekçi olduğu, dolayısıyla, bu çizgide oluşturulan hedeflerin çoğunun reel ve uygulanabilir olduğu söylenebilir. Bütçe dengesi için öngörülen hedeflerin önemli bir boyutu, önümüzdeki dönemde mali disipline uyulacağı izlenimi veriyor olmasıdır.
 
2019 - 2021 OVP’de önem verilecek konuların başında enflasyon hedeflemesi gelmektedir.
 
OVP’nin özelliği, ekonominin temel büyüklükleri ile ilgili hedefler verilirken, ekonomik, mali ve sosyal konularda, hükümetin dönem içinde yapacakları konusundaki açıklamalar önem taşımaktadır. OVP’deki bu çok yönlü anlatım, bir bakıma hükümetin yıllık programı olma özelliği taşımaktadır.