SGK işveren temsilciliği

01.07.2022 08:54
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özellikle çok sayıda çalışanı olan büyük işverenler için yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini nisan ayı sonunda duyurdu. Bugünkü yazımda hem uygulamaya ilişkin detayları hem de yine işverenler için önem taşıyan bazı güncel gelişmeleri kaleme alacağım.

SGK işveren temsilciliği uygulaması ile yüksek istihdam kapasitesine sahip, yani çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve geciktirilmeden sonuçlandırılması amaçlanıyor. Uygulamaya başlanması için seçilen iller ise belirtilen özellikte çok sayıda işletmenin olduğu, güçlü bir sanayiye ve ticarete sahip olan Gaziantep ve İzmir.

Bürokrasi azalacak

Uygulama ile çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla taşra teşkilatındaki personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek. Böylece, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Uygulama, ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlatılacak. İzmir ve Gaziantep’te elde edilen deneyimlere göre ilerleyen süreçte diğer il müdürlükleri de uygulamaya dahil edilecek.

SGK işveren temsilciliği uygulaması ile

- İşyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması,

- İş süreçlerinin kısaltılması,

- İş ve işlemlerin takibinin yapılmasıyla hızlı sonuçlandırılması sağlanacak.

İşverene bildirim

SGK işveren temsilcisi memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından 1 asil ve 1 yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili işyeri işverenlerine bildirilecek.

2022 yılı mali tatil dönemi

Mali tatil uygulaması, her yıl temmuz ayının 1’i ile 20’si arasında uygulanıyor. Dolayısıyla uygulama 2022 yılında da 1 Temmuz tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) tarihinde sona erecek.

“Son gün” olarak 1-20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7. gün sonuna kadar yerine getirilmesi durumunda, yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul ediliyor. Yani, 1-20 Temmuz tarihi arasında yapılması gereken bildirimler 27 Temmuz (Çarşamba günü) gece yarısına kadar yapılabilecek.

Diğer taraftan, mali tatil sürecine denk gelmeyen bildirimler için tarihte bir değişiklik söz konusu değil. Bu bakımdan, muhtasar ve prim ve hizmet beyannamesinin verilmesi gereken son tarih 26 Temmuz olduğundan, söz konusu belgenin verilme süresinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Prim borçlarına KDV mahsubu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2022 Temmuz ayının ikinci haftasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle KDV iade alacaklarının 2022 Mayıs dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20 Temmuz 2022 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği, bu nedenle de söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bu döneme mahsus olmak üzere 27 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı açıklandı.

2020-20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’nde mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV İadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödeme süresinin mali tatile denk gelmesi sebebiyle son ödeme süresi 27 Temmuz olarak açıklandı.

Dolayısıyla 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 27 Temmuz 2022 tarihi olarak uygulanacak.