ANADOLU EFES (AEFES)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 15.280.218.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.922.543.000
Finansal Yatırımlar 3.435.000
Ticari Alacaklar 2.995.867.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 330.071.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.665.796.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 61.180.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.180.000
Türev Araçlar 516.000
Stoklar 2.184.415.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 576.428.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 207.147.000
Diğer Dönen Varlıklar 328.687.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 18.600.000
ARA TOPLAM 15.280.218.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 34.201.512.000
Finansal Yatırımlar 797.000
Ticari Alacaklar 1.762.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.762.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 63.336.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 63.336.000
Türev Araçlar 199.083.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.677.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 138.001.000
Maddi Duran Varlıklar 11.456.991.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.649.900.000
- Şerefiye 7.523.984.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.125.916.000
Peşin Ödenmiş Giderler 381.050.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.212.509.000
Diğer Duran Varlıklar 88.406.000
TOPLAM VARLIKLAR 49.481.730.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.814.495.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.223.779.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.485.327.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 338.859.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.146.468.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.083.000
Diğer Borçlar 1.420.313.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.420.313.000
Türev Araçlar 58.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 51.704.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 128.335.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 223.225.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 208.476.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.749.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.271.000
ARA TOPLAM 11.814.495.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.676.777.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.486.666.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 38.343.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.343.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 392.916.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.661.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 145.939.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 145.939.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.334.790.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 274.462.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.491.272.000
Ö Z K A Y N A K L A R 25.990.458.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.836.522.000
Ödenmiş Sermaye 592.105.000
Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.765.214.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.722.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -26.722.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.891.481.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 6.837.761.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -946.280.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 342.931.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.234.359.000
Net Dönem Karı/Zararı -51.059.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.153.936.000
TOPLAM KAYNAKLAR 49.481.730.000
17:061.396
Değişim :  0,72% |  9,99
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.385