AKMERKEZ GMYO (AKMGY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 77.574.148
Nakit ve Nakit Benzerleri 60.516.353
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.267.543
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.267.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.618
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.618
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.032.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 348.431
Diğer Dönen Varlıklar 4.388.236
ARA TOPLAM 77.574.148
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 206.826.818
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 193.181.353
Maddi Duran Varlıklar 748.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.937
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.746.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 11.146.185
TOPLAM VARLIKLAR 284.400.966
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.995.799
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.341.088
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.384.668
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 956.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 38.722.590
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.264.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.458.590
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.269.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 365.420
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.420
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 147.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 297.008
ARA TOPLAM 45.995.799
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.643.909
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 755.427
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 888.482
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 888.482
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.639.708
Ö Z K A Y N A K L A R 236.761.258
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.761.258
Ödenmiş Sermaye 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları 27.745.263
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.119
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.119
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.117.323
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.098.217
Net Dönem Karı/Zararı 66.430.336
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 284.400.966
17:131.482
Değişim :  1,84% |  26,73
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.484
En Düşük
1.454