A.V.O.D GIDA VE TARIM (AVOD)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 139.482.391
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.138.560
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 15.945.236
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.834.166
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.111.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.638.843
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35.046.605
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 592.238
Türev Araçlar 0
Stoklar 61.867.726
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 16.040.230
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.076
Diğer Dönen Varlıklar 847.720
ARA TOPLAM 139.482.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 81.935.410
Finansal Yatırımlar 20.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 25.159
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.528.199
Maddi Duran Varlıklar 21.539.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.141.093
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.074.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.593.608
Diğer Duran Varlıklar 13.342
TOPLAM VARLIKLAR 221.417.801
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.106.935
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.742.197
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 28.414.199
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.127.659
Diğer Borçlar 737.892
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 542.530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.251
ARA TOPLAM 69.106.935
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.314.150
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.355.463
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 209.088
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.067.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.067.137
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.540.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 141.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.421.085
Ö Z K A Y N A K L A R 115.996.716
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.308.623
Ödenmiş Sermaye 90.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -7.444.781
Sermaye Düzeltme Farkları 4.828
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.080.299
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.080.299
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -218.386
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 421.408
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.082.452
Net Dönem Karı/Zararı -13.392.432
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.688.093
TOPLAM KAYNAKLAR 221.417.801
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671