AYDEM ENERJI (AYDEM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.700.397.605
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.265.390.834
Finansal Yatırımlar 100.383.989
Ticari Alacaklar 1.253.534.836
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.123.969.245
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.565.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.906.001
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.095.509
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.810.492
Türev Araçlar 0
Stoklar 10.080.697
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 27.519.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.380.704
Diğer Dönen Varlıklar 200.687
ARA TOPLAM 2.700.397.605
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 21.472.544.217
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.343.609
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.343.609
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 21.054.524.852
Diğer Maddi Duran Varlıklar 20.661.448.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 292.776.006
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 1.215.102
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 539.900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 539.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 10.954.328
TOPLAM VARLIKLAR 24.172.941.822
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.444.998.151
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.695.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 985.607.677
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 369.615.134
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.295.144
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 363.319.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.671.916
Diğer Borçlar 621.149
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 621.149
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.231.598
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.119.303
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.112.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.555.251
ARA TOPLAM 1.444.998.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.346.661.282
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.015.270.861
İhraç Edilen Tahviller 11.989.818.573
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.452.288
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 43.288.385
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.857.028
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.857.028
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.259.245.008
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.791.659.433
Ö Z K A Y N A K L A R 8.381.282.389
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.381.282.389
Ödenmiş Sermaye 705.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.418.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.829.745.518
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.829.745.518
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.315.459
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.269.732.066
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.269.732.066
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.732.064
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -882.546.011
Net Dönem Karı/Zararı 905.872.744
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 24.172.941.822
12:458.034
Değişim :  0,30% |  24,21
Açılış :  8.008  
Önceki Kapanış :  8.009  
En Düşük
8.001
En Yüksek
8.038
imkb grafik