BERKOSAN YALITIM (BRKSN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 34.161.486
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.447.471
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 18.322.090
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.540
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.318.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.596
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.901
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.695
Türev Araçlar 0
Stoklar 6.270.071
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 159.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.942.133
ARA TOPLAM 34.161.486
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 29.831.170
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 30.465
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.465
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 29.090.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.339
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı 586.706
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 63.992.656
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.177.170
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.788.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.309.443
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.309.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 59.675
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 659.026
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.013.436
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 984.835
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 210.116
ARA TOPLAM 28.177.170
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.262.218
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.458.493
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 353.892
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 353.892
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.449.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.439.388
Ö Z K A Y N A K L A R 26.553.268
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.746.450
Ödenmiş Sermaye 15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.571.455
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.571.455
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -68.214
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 905.449
- Yabancı Para Çevirim Farkları 905.449
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 423.287
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 722.654
Net Dönem Karı/Zararı 211.235
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -193.182
TOPLAM KAYNAKLAR 63.992.656
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516