DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK (DOKTA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 430.866.428
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.013.913
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 193.010.269
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 193.010.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.300.821
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.300.821
Türev Araçlar 0
Stoklar 207.288.209
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.119.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 13.134.103
ARA TOPLAM 430.866.428
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.168.014.769
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 186.419.020
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 186.419.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.909.975
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.909.975
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.278.104
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 920.879.140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.658.865
- Şerefiye 7.880.852
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.778.013
Peşin Ödenmiş Giderler 7.330.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 7.539.499
TOPLAM VARLIKLAR 1.598.881.197
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 771.491.453
Kısa Vadeli Borçlanmalar 253.665.566
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 109.156.595
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.202.263
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.954.332
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.344.725
Diğer Borçlar 22.511.794
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.511.794
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.361.095
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.743.555
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.617.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.879.077
ARA TOPLAM 771.491.453
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 675.982.596
Uzun Vadeli Borçlanmalar 589.184.585
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 559.884
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.120.908
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.120.908
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.117.219
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.447.474.049
Ö Z K A Y N A K L A R 151.407.148
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.407.148
Ödenmiş Sermaye 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.383.543
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.383.543
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.454.364
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 229.629.049
- Yabancı Para Çevirim Farkları 229.629.049
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 125.574.368
Net Dönem Karı/Zararı 79.829.621
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.598.881.197
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412