GLOBAL MEN. DEĞ. (GLBMD)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 140.431.276
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.140.778
Finansal Yatırımlar 623.859
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 623.859
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 623.859
Ticari Alacaklar 107.661.218
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.148.661
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.512.557
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.371.543
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.371.543
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.255.425
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 377.139
Diğer Dönen Varlıklar 1.314
ARA TOPLAM 140.431.276
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.773.614
Finansal Yatırımlar 3.034.508
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.034.508
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.046.624
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.046.624
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 843.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 713.175
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 658.003
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.405
Peşin Ödenmiş Giderler 2.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.133.794
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 152.204.890
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.117.265
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 68.953.069
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.463
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.934.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.014.665
Diğer Borçlar 1.026.943
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.026.943
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.122.588
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.526.107
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 596.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 104.117.265
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.382.335
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.708
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.708
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.499.600
Ö Z K A Y N A K L A R 45.705.290
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.705.290
Ödenmiş Sermaye 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 150.406
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.872.797
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.872.797
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.872.797
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.544.471
Net Dönem Karı/Zararı 2.516.688
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 152.204.890
18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0