GLOBAL YAT. HOLDİNG (GLYHO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.920.205.998
Nakit ve Nakit Benzerleri 707.167.755
Finansal Yatırımlar 3.996.512
Ticari Alacaklar 214.747.031
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 214.747.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 88.939.311
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.020.514
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 84.918.797
Diğer Alacaklar 91.041.827
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.855.307
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.186.520
Türev Araçlar 0
Stoklar 62.362.861
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 90.219.196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.952.376
Diğer Dönen Varlıklar 48.857.660
ARA TOPLAM 1.309.284.529
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 610.921.469
DURAN VARLIKLAR 4.589.209.368
Finansal Yatırımlar 74.907.985
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 46.839.774
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.947.062
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.892.712
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 166.369.729
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.409.532.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.693.687.785
- Şerefiye 93.928.728
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.599.759.057
Peşin Ödenmiş Giderler 54.306.676
Ertelenmiş Vergi Varlığı 126.365.118
Diğer Duran Varlıklar 17.199.634
TOPLAM VARLIKLAR 6.509.415.366
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.413.056.682
Kısa Vadeli Borçlanmalar 223.488.829
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 135.694.187
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 135.694.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 84.322.217
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 84.322.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.563.935
Diğer Borçlar 73.831.949
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.498.125
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.333.824
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 8.849.701
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.025.465
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.700.461
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.476.617
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.223.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.193.864
ARA TOPLAM 1.202.689.200
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 210.367.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.219.443.967
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.467.080.013
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 19.617.772
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 4.493.277
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.702.038
Uzun Vadeli Karşılıklar 134.587.507
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.661.445
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 124.926.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 591.321.733
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.632.500.649
Ö Z K A Y N A K L A R 1.876.914.717
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.121.671.776
Ödenmiş Sermaye 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -882.727
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.862.453
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.634.675
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.634.675
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 510.037.229
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.065.989.521
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -555.952.292
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 103.726.043
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 117.701.475
Net Dönem Karı/Zararı -86.178.842
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 755.242.941
TOPLAM KAYNAKLAR 6.509.415.366
15:101.401
Değişim :  -0,42% |  -5,97
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394