HÜRRİYET GZT. (HURGZ)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 384.219.325
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.822.368
Finansal Yatırımlar 73.592
Ticari Alacaklar 156.612.665
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.819.329
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 107.793.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 187.317.207
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 182.011.575
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.305.632
Türev Araçlar 0
Stoklar 17.221.691
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.719.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.451.942
ARA TOPLAM 384.219.325
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 532.652.648
Finansal Yatırımlar 313.923
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 63.854.796
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.670.525
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.184.271
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.503.574
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 179.112.247
Maddi Duran Varlıklar 263.211.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.801.578
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.801.578
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.854.550
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 916.871.973
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 207.406.896
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.304.027
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 73.181.915
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.328.641
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.853.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.284.043
Diğer Borçlar 6.597.532
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.597.532
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 17.369.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.314.742
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.342.364
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.726.320
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.616.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.548.620
ARA TOPLAM 207.406.896
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.998.493
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.644.444
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.236.388
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.585.048
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.585.048
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.532.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 287.405.389
Ö Z K A Y N A K L A R 629.466.584
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 629.309.713
Ödenmiş Sermaye 552.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 77.198.813
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 169.161.331
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 169.161.331
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.617.479
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.933.167
- Yabancı Para Çevirim Farkları 70.933.167
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 100.928.085
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -671.268.213
Net Dönem Karı/Zararı 330.279.586
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 156.871
TOPLAM KAYNAKLAR 916.871.973
18:051.144
Değişim :  -3,88% |  -46,18
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184
En Düşük
1.142