HURRIYET GZT. (HURGZ)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 273.528.010
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.191.301
Finansal Yatırımlar 89.831
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 89.831
Ticari Alacaklar 142.180.473
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.950.547
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.229.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 70.166.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.258.453
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.907.584
Türev Araçlar 0
Stoklar 36.233.213
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 14.955.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.711.992
ARA TOPLAM 273.528.010
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.505.141.382
Finansal Yatırımlar 313.923
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.188.522
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.188.522
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.769.544.826
Maddi Duran Varlıklar 706.973.024
Diğer Maddi Duran Varlıklar 706.973.024
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.798.350
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.798.350
Peşin Ödenmiş Giderler 1.091.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.091.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı 117.418
Diğer Duran Varlıklar 114.000
TOPLAM VARLIKLAR 2.778.669.392
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 644.830.037
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.469.709
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 113.967.345
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.660.610
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.306.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.243.812
Diğer Borçlar 272.352.812
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.044.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.308.436
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 9.393.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 796.997
Kısa Vadeli Karşılıklar 83.106.474
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 60.126.102
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.980.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 116.498.897
ARA TOPLAM 644.830.037
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 298.088.726
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.376.003
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.376.003
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.413.908
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.413.908
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 206.107.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.191.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 942.918.763
Ö Z K A Y N A K L A R 1.835.750.629
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.839.675.942
Ödenmiş Sermaye 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 77.096.295
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.309.301.935
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.309.301.935
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.010.303
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.945.188
- Yabancı Para Çevirim Farkları 118.945.188
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -492.691.721
Net Dönem Karı/Zararı 117.771.033
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.925.313
TOPLAM KAYNAKLAR 2.778.669.392
17:5910.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.588  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.569
En Yüksek
10.740
imkb grafik