ISKENDERUN DEMIR CELIK (ISDMR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 36.340.995.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.560.267.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.674.660.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.631.582.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.043.078.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 45.395.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.395.000
Türev Araçlar 10.955.000
Stoklar 24.962.957.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 315.570.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 771.191.000
ARA TOPLAM 36.340.995.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 42.707.230.000
Finansal Yatırımlar 502.000
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 502.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.900.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.900.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 548.447.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 39.547.005.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 731.262.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 988.897.000
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.826.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 916.071.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 79.048.225.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.510.366.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.456.237.000
- Banka Kredileri 7.456.237.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 614.975.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 49.649.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.707.298.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.658.248.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.049.050.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.299.000
Diğer Borçlar 1.433.017.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.348.049.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.968.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 335.906.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 706.616.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 109.570.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.570.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.448.000
ARA TOPLAM 16.510.366.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.157.305.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.146.196.000
Banka Kredileri 2.847.162.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 299.034.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.005.977.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.005.977.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.005.132.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.667.671.000
Ö Z K A Y N A K L A R 51.380.554.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.380.554.000
Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 164.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.666.478.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -320.336.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.336.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 30.986.814.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.325.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.325.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.049.060.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.788.953.000
Net Dönem Karı/Zararı 6.969.574.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 79.048.225.000
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik