KATMERCİLER EKİPMAN (KATMR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 665.819.416
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.878.884
Finansal Yatırımlar 114.981
Ticari Alacaklar 138.324.037
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.080.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.243.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 845.281
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 845.281
Türev Araçlar 0
Stoklar 375.018.006
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 75.432.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.497.316
Diğer Dönen Varlıklar 42.708.532
ARA TOPLAM 665.819.416
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 98.242.708
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.598
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 108.028
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar 60.538.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.960.900
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.960.900
Peşin Ödenmiş Giderler 2.531.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.907.111
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 764.062.124
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 507.224.127
Kısa Vadeli Borçlanmalar 270.042.835
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 117.869.203
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.869.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.015.859
Diğer Borçlar 13.702.272
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.664.881
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.037.391
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 74.471.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.276.239
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.404.122
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 872.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 507.224.127
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.202.942
Uzun Vadeli Borçlanmalar 164.701.294
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 915.094
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.116.197
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.116.197
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.470.357
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 687.427.069
Ö Z K A Y N A K L A R 76.635.055
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.591.990
Ödenmiş Sermaye 25.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.839.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.471.243
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.471.243
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -295.422
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.421.687
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.637.128
Net Dönem Karı/Zararı -16.018.202
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 43.065
TOPLAM KAYNAKLAR 764.062.124
16:081.512
Değişim :  1,28% |  19,17
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.512
En Düşük
1.501