KATMERCILER EKIPMAN (KATMR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.020.877.630
Nakit ve Nakit Benzerleri 76.140.789
Finansal Yatırımlar 108.425
Ticari Alacaklar 452.801.254
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 452.801.254
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.951.677
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.951.677
Türev Araçlar 0
Stoklar 972.489.037
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 416.903.969
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.625
Diğer Dönen Varlıklar 94.422.854
ARA TOPLAM 2.020.877.630
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 528.761.565
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 22.676
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.676
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.525.000
Maddi Duran Varlıklar 414.107.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.480.188
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.480.188
Peşin Ödenmiş Giderler 58.935.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı 690.781
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.549.639.195
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 753.990.450
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.532.174
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.225.778
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 210.717.646
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.717.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.573.361
Diğer Borçlar 4.711.906
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.711.906
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 480.888.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.341.301
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.854.648
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.486.653
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 753.990.450
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 822.241.592
Uzun Vadeli Borçlanmalar 783.466.300
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.886.675
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.886.675
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.888.617
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.232.042
Ö Z K A Y N A K L A R 973.407.153
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 973.242.945
Ödenmiş Sermaye 652.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 314.087.208
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 314.087.208
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.267.192
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.104.290
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -63.705.666
Net Dönem Karı/Zararı 63.019.404
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 164.208
TOPLAM KAYNAKLAR 2.549.639.195
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik