KARSU TEKSTİL (KRTEK)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 186.059.558
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.971.302
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 95.800.344
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.800.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 365.776
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.351
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 345.425
Türev Araçlar 348.970
Stoklar 65.670.907
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.809.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.761
Diğer Dönen Varlıklar 4.076.094
ARA TOPLAM 186.059.558
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 130.499.287
Finansal Yatırımlar 156.216
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 34.542
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.542
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar 128.338.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 314.308
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 314.308
Peşin Ödenmiş Giderler 65.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 316.558.845
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.430.972
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.857.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 150.505
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 33.710.328
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 236.663
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.473.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.048.967
Diğer Borçlar 105.488
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.878
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 82.610
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 492.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.182.026
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.182.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.974.452
ARA TOPLAM 86.430.972
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 189.578.740
Uzun Vadeli Borçlanmalar 176.764.285
Banka Kredileri 174.708.543
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.055.742
Ticari Borçlar 170
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 170
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.956.970
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.956.970
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.857.315
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.009.712
Ö Z K A Y N A K L A R 40.549.133
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.549.133
Ödenmiş Sermaye 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.419.004
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.238.251
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -37.206.304
Net Dönem Karı/Zararı -7.378.465
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 316.558.845
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397