KUŞTUR KUŞADASI (KSTUR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 25.781.958
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.686.337
Finansal Yatırımlar 51
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 51
Ticari Alacaklar 3.863.716
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.863.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 70.342
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.342
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.723.121
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 376.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.715
Diğer Dönen Varlıklar 19.510
ARA TOPLAM 25.781.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 24.181.213
Finansal Yatırımlar 50.809
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 17.197
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.197
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 24.106.882
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.959
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 5.959
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 366
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 49.963.171
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.633.909
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.778.280
- Banka Kredileri 4.778.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.732.066
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.732.066
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 659.758
Diğer Borçlar 501.272
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 470.368
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.904
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.183.508
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 545.287
Kısa Vadeli Karşılıklar 104.650
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 104.650
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 14.633.909
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 372.851
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 189.011
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 189.011
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 183.840
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.006.760
Ö Z K A Y N A K L A R 34.956.411
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.956.411
Ödenmiş Sermaye 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları 5.630.347
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -207.072
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -207.072
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -207.072
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.368.484
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17.870.974
Net Dönem Karı/Zararı 2.077.773
Diğer Yedekler 1.410.611
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 49.963.171
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454