MENDERES TEKSTİL (MNDRS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 699.172.690
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.760.893
Finansal Yatırımlar 79.999
-Vadeli Mevduatlar 79.999
Ticari Alacaklar 224.275.198
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.433.062
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 171.842.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.359.759
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.641.597
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.718.162
Türev Araçlar 682.213
Stoklar 376.733.073
Canlı Varlıklar 3.789.538
Peşin Ödenmiş Giderler 6.851.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 493.674
Diğer Dönen Varlıklar 65.146.815
ARA TOPLAM 699.172.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 752.786.688
Finansal Yatırımlar 9.650.000
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.650.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 110.913
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 110.913
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 182.843.973
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 64.943.449
Maddi Duran Varlıklar 419.153.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.204.396
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 7.591
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 298.072
Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.026.111
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.451.959.378
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 773.475.917
Kısa Vadeli Borçlanmalar 377.602.658
- Banka Kredileri 377.602.658
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.549.872
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 209.215.022
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.128.957
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 197.086.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.412.294
Diğer Borçlar 5.237.691
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.116.749
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.120.942
Türev Araçlar 2.751.400
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.581.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 328.416
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.742.735
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.252.620
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 490.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 773.475.917
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 519.377.658
Uzun Vadeli Borçlanmalar 475.228.986
Banka Kredileri 473.531.238
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.697.748
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.600.772
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.600.772
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.547.900
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.292.853.575
Ö Z K A Y N A K L A R 159.105.803
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 177.570.680
Ödenmiş Sermaye 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -25.567.435
Sermaye Düzeltme Farkları 485.133
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -321.748
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -321.748
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 95.896.998
Net Dönem Karı/Zararı -153.132.045
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -18.464.877
TOPLAM KAYNAKLAR 1.451.959.378
18:051.569
Değişim :  0,28% |  4,34
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552