MENDERES TEKSTIL (MNDRS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.772.759.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.154.198
Finansal Yatırımlar 1.855.070
Ticari Alacaklar 804.511.287
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 386.867.441
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 417.643.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 146.259.680
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 126.306.705
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.952.975
Türev Araçlar 4.762.115
Stoklar 1.626.284.908
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.591.165
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.757.014
Diğer Dönen Varlıklar 95.960.717
ARA TOPLAM 2.772.759.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.464.981.675
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 144.597
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.597
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 84.505.186
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.757.592
Maddi Duran Varlıklar 1.964.692.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.825.701
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 3.248.678
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.415
Peşin Ödenmiş Giderler 31.652.049
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.652.049
Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.403.847
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.237.741.616
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.393.504.250
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.215.627.916
- Banka Kredileri 1.215.627.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 364.664.909
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 705.410.451
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 705.410.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.678.696
Diğer Borçlar 4.448.030
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.751
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.409.279
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 40.434.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.364.272
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.875.781
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.903.544
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.972.237
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 2.393.504.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.235.517.323
Uzun Vadeli Borçlanmalar 864.143.355
Banka Kredileri 851.367.671
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.775.684
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 120.398.500
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 120.398.500
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 250.975.468
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.629.021.573
Ö Z K A Y N A K L A R 1.608.720.043
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.588.621.418
Ödenmiş Sermaye 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 860.487
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.210.760.153
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.210.760.153
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.224.720
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -510.871.703
Net Dönem Karı/Zararı 584.882.658
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.098.625
TOPLAM KAYNAKLAR 5.237.741.616
17:5210.733
Değişim :  0,84% |  89,86
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik