ODAŞ ELEKTRİK (ODAS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 358.504.852
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.983.990
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 132.939.489
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 132.939.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 36.612.083
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.697.576
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.914.507
Türev Araçlar 0
Stoklar 49.212.231
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 17.915.480
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 684.771
Diğer Dönen Varlıklar 108.607.484
ARA TOPLAM 357.955.528
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 549.324
DURAN VARLIKLAR 2.683.238.849
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 73.943
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.943
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.382.045.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.889.362
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.889.362
Peşin Ödenmiş Giderler 2.133.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.133.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı 207.583.899
Diğer Duran Varlıklar 46.312.544
TOPLAM VARLIKLAR 3.041.743.701
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.020.955.808
Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.065.006
- Banka Kredileri 92.475.187
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 273.202.751
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 273.202.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.826.816
Diğer Borçlar 13.153.241
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.365.436
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.787.805
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 130.837.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 386.967
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 386.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.200.676
ARA TOPLAM 1.020.955.808
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.247.458.899
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.223.092.553
Banka Kredileri 1.213.447.049
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.645.504
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 77.500
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.584.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.412.922
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 171.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.704.242
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.268.414.707
Ö Z K A Y N A K L A R 773.328.994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 757.441.329
Ödenmiş Sermaye 135.750.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -26.340.830
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 44.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 772.900.137
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 772.900.137
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.433
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 639.252
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.605.020
Net Dönem Karı/Zararı -271.054.891
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.887.665
TOPLAM KAYNAKLAR 3.041.743.701
17:181.398
Değişim :  0,89% |  12,40
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.385