OSMANLI MENKUL (OSMEN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.989.285.249
Nakit ve Nakit Benzerleri 680.608.084
Finansal Yatırımlar 68.667.595
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 68.667.595
Ticari Alacaklar 1.102.412.292
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 986.935
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.101.425.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 134.249.356
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.249.356
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.347.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 1.989.285.249
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 145.082.366
Finansal Yatırımlar 36.065.356
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 68.736.160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.402.041
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.174.321
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.134.367.615
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.669.919.357
Kısa Vadeli Borçlanmalar 380.758.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.290.436
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.213.918.712
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 252.174.428
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 961.744.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.176.842
Diğer Borçlar 11.433.479
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.433.479
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.311.343
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.942.279
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.839.173
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.103.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87.509
ARA TOPLAM 1.669.919.357
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.993.238
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.211.017
Banka Kredileri 10.838.419
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.372.598
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.782.221
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.782.221
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.693.912.595
Ö Z K A Y N A K L A R 440.455.020
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 440.455.020
Ödenmiş Sermaye 20.857.759
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.792.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.048.224
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.827.097
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.827.097
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.440.128
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.093.648
Net Dönem Karı/Zararı 264.023.239
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.134.367.615
12:0010.887
Değişim :  -0,11% |  -11,87
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.848
En Yüksek
10.949
imkb grafik