PETKİM (PETKM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.462.822.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.441.015.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.457.835.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.260.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.456.575.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 46.097.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.843.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.254.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.432.856.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.950.222.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.883.179.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 134.797.000
ARA TOPLAM 9.462.822.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.496.224.000
Finansal Yatırımlar 8.910.000
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.910.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 118.893.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 118.893.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 14.845.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.476.000
Maddi Duran Varlıklar 3.946.927.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.106.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 114.303.000
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.171.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 94.132.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 249.256.000
Diğer Duran Varlıklar 15.508.000
TOPLAM VARLIKLAR 13.959.046.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.495.701.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.231.992.000
- Banka Kredileri 1.020.841.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
İhraç Edilen Tahviller 29.288.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 790.482.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.622.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 737.860.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.681.000
Diğer Borçlar 13.688.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.601.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 60.090.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 101.990.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.644.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.622.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.022.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.278.000
ARA TOPLAM 4.495.701.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.286.823.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.980.655.000
Banka Kredileri 1.992.182.000
İhraç Edilen Tahviller 2.988.473.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 204.944.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 101.224.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.224.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.782.524.000
Ö Z K A Y N A K L A R 4.176.522.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.129.789.000
Ödenmiş Sermaye 1.650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.240.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.240.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.240.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -45.196.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları -49.187.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.991.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 310.644.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.023.971.000
Net Dönem Karı/Zararı 915.434.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.733.000
TOPLAM KAYNAKLAR 13.959.046.000
18:051.144
Değişim :  -3,88% |  -46,18
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184
En Düşük
1.142