SANİFOAM SÜNGER (SANFM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 44.990.095
Nakit ve Nakit Benzerleri 901.832
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 27.826.150
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.565.889
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.260.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 874.832
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.410
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 824.422
Türev Araçlar 0
Stoklar 13.352.716
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.575.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.062
Diğer Dönen Varlıklar 446.340
ARA TOPLAM 44.990.095
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 31.929.323
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 600.000
Maddi Duran Varlıklar 29.389.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 139.755
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 139.755
Peşin Ödenmiş Giderler 31.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.768.178
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 76.919.418
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.558.999
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.212.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 25.016.635
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.016.635
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 687.690
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 406.135
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 281.555
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 144.310
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.984.715
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.734.070
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.854.260
ARA TOPLAM 45.558.999
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.123.089
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.746.958
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.271.422
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.271.422
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.077.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 27.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.682.088
Ö Z K A Y N A K L A R 16.237.330
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.228.965
Ödenmiş Sermaye 13.202.124
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.325.170
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.325.170
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -146.888
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 274.362
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.016.474
Net Dönem Karı/Zararı 683.215
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.365
TOPLAM KAYNAKLAR 76.919.418
18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383