TÜRK TELEKOM (TTKOM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 13.505.494.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.187.046.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.310.624.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.402.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.268.222.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 94.686.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.686.000
Türev Araçlar 651.702.000
Stoklar 309.043.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 412.954.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 79.569.000
Diğer Dönen Varlıklar 422.509.000
ARA TOPLAM 13.468.133.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000
DURAN VARLIKLAR 25.439.080.000
Finansal Yatırımlar 11.995.000
Ticari Alacaklar 124.858.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.858.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 36.345.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.345.000
Türev Araçlar 155.598.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.740.000
Maddi Duran Varlıklar 14.126.758.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar 30.079.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.679.363.000
- Şerefiye 44.944.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.304.950.000
Peşin Ödenmiş Giderler 76.342.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 76.342.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.171.404.000
Diğer Duran Varlıklar 35.677.000
TOPLAM VARLIKLAR 38.944.574.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.448.271.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.069.000
- Banka Kredileri 15.069.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 807.000
İhraç Edilen Tahviller 2.950.649.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.064.863.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.821.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.056.042.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 261.130.000
Diğer Borçlar 1.087.278.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.087.278.000
Türev Araçlar 348.698.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 481.324.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 480.678.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 181.179.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 299.499.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.708.000
ARA TOPLAM 14.448.271.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.973.661.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.029.971.000
Banka Kredileri 14.353.312.000
İhraç Edilen Tahviller 2.674.159.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.500.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 226.695.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 44.827.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 745.920.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 839.629.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 831.462.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.167.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86.619.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.421.932.000
Ö Z K A Y N A K L A R 5.522.642.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.522.642.000
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.757.118.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.681.024.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -589.832.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -222.364.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 550.353.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -251.336.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.355.969.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.288.993.000
Net Dönem Karı/Zararı -3.605.908.000
Diğer Yedekler -1.320.942.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 38.944.574.000
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376