TUKAŞ (TUKAS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 408.186.333
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.871.084
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 62.375.736
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.375.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.219.889
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.219.889
Türev Araçlar 0
Stoklar 261.402.875
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 14.387.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 31.226.108
ARA TOPLAM 387.483.089
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20.703.244
DURAN VARLIKLAR 223.882.773
Finansal Yatırımlar 148.500
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 203.080.211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 355.666
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.298.396
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 632.069.106
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 379.862.279
Kısa Vadeli Borçlanmalar 184.399.775
- Banka Kredileri 184.399.775
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.785.540
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 141.125.668
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.125.668
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.695.800
Diğer Borçlar 1.023.101
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.023.101
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.616.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.599.134
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 216.922
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.382.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.135.082
ARA TOPLAM 379.862.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.215.120
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.885.957
Banka Kredileri 68.645.869
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.240.088
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.329.163
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.329.163
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 478.077.399
Ö Z K A Y N A K L A R 153.991.707
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 153.991.707
Ödenmiş Sermaye 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.941.364
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.941.364
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -428.956
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.332
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -168.061.876
Net Dönem Karı/Zararı 15.412.221
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 632.069.106
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454