ULUSOY ELEKTRIK (ULUSE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.248.677.414
Nakit ve Nakit Benzerleri 76.354.514
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 471.522.151
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 156.588.580
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 314.933.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.802.298
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.802.298
Türev Araçlar 0
Stoklar 519.355.194
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.649.536
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.066
Diğer Dönen Varlıklar 133.925.655
ARA TOPLAM 1.248.677.414
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 393.704.746
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 147.620.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.835.369
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.153.052
Diğer Duran Varlıklar 124.951.341
TOPLAM VARLIKLAR 1.642.382.160
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.316.724.657
Kısa Vadeli Borçlanmalar 425.015.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 809.341.730
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 380.006.997
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 429.334.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.384.162
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 3.341.430
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 9.603.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 35.247.545
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.194.252
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.053.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.790.820
ARA TOPLAM 1.316.724.657
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.222.956
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.093.185
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.093.185
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.129.771
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.129.771
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.339.947.613
Ö Z K A Y N A K L A R 302.434.547
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 303.008.997
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.769.836
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.769.836
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.769.836
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.978.898
- Yabancı Para Çevirim Farkları -19.978.898
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 220.868.668
Net Dönem Karı/Zararı 2.653.276
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -574.450
TOPLAM KAYNAKLAR 1.642.382.160
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik