YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME (YBTAS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 90.564.026
Nakit ve Nakit Benzerleri 310.639
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 17.735.412
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.735.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 58.549.969
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.507.567
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.402
Türev Araçlar 0
Stoklar 13.814.022
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 150.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.190
ARA TOPLAM 90.564.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 91.642.865
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 232.642
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 232.642
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 88.998.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.721
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.721
Peşin Ödenmiş Giderler 1.442.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.442.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı 922.396
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 182.206.891
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.153.680
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 26.602.226
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.602.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 717.078
Diğer Borçlar 2.786.081
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.454.106
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.331.975
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 156.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 709.931
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.182.076
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 639.262
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.542.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 34.153.680
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.514.892
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.514.892
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.528.408
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 986.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.668.572
Ö Z K A Y N A K L A R 141.538.319
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.538.319
Ödenmiş Sermaye 100.000
Sermaye Düzeltme Farkları 32.295.353
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.039.490
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.039.490
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.039.490
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.949.873
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 92.407.300
Net Dönem Karı/Zararı 5.825.283
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 182.206.891
13:171.008
Değişim :  -2,55% |  -26,34
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.036
En Düşük
985