Allianz Grubu’nun geliri 122,25 milyar euro

03.03.2015 09:23

Son güncelleme : 03.03.2015 11:08

Allianz Grubu’nun toplam gelirleri ilk defa 120 milyar Avro düzeyini aşarak %10,4 artışla 122,25 milyar Avro’ya yükseldi.Faaliyet kârı %3,3’lük artışla 10,4 milyar Avro’ya ulaştı. Hissedarlara ait net kâr %3,8 artarak 6,22 milyar Avro'ya ulaşırken, yeni temettü politikası sonucunda önerilen temettü hisse başına 6,85 Avro oldu.

 

Dünyanın önde gelen sigorta ve finans şirketlerinden Allianz Grubu’nun geçici rakamlara göre toplam gelirleri %10,4 artışla 122,25 milyar Avro oldu (Önceki yıl: 110,77 milyar Avro). Aynı dönemde, Allianz tarafından sigortalanan müşteri sayısı iki milyon artarak 85 milyona yükseldi. Grubun fFaaliyet kârı %3,3 artarak 10,40 milyar Avro'ya çıktı (Önceki dönem: 10,07 milyar Avro). Sonuçlar, Kasım 2014'te tahmin edildiği gibi üst hedef aralığı içinde geldi. 2014 için faaliyet kârı tahmini 10 milyar Avro (artı/eksi 500 milyon Avro) olarak açıklandı. Hissedarlara ait net kâr %3,8 artışla 6,22 milyar Avro'ya çıktı.

 

Allianz SE CEO’su Michael Diekmann'a göre, "2014 yılındaki jeopolitik gerilimler, devam eden piyasa dalgalanmaları ve faizlerin daha da düşmesi, beklenenden daha düşük bir küresel ekonomik büyüme gerçekleşmesine neden oldu. Bu zorluklara rağmen Allianz, gelirler, faaliyet kârı ve net kâr açısından gayet iyi sonuçlar elde etti."

 


2014 yılında Mal ve Kaza sigortaları segmentinde faaliyet kârı bir önceki yıla göre artarken toplam Allianz Grubu faaliyet kârının da yarısından fazlasını sağladı. Özellikle küresel sigorta branşlarındaki ve Birleşik Krallık'taki güçlü dönemsel büyüme, bu segmentteki primlerin artmasını sağladı. Önceki yıla kıyasla çok daha az doğal afet hasarı gerçekleşti.


Düşük faiz ortamında Allianz ürünlerine olan yüksek talep sonucunda Hayat ve Sağlık sigortaları segmentlerinde, gerek zorunlu primler ve gerekse faaliyet kârı çift haneli hızlarda büyüdü. Faaliyet kârı, daha iyi yatırımlar yapılması sonucu üst tahmin aralığında gerçekleşti. Varlık yönetimi, PIMCO'daki yönetim değişikliği sonucunda da beklenildiği gibi daha düşük faaliyet kârı sağladı. Allianz Global yatırımcıları rekor düzeyde faaliyet kârı sağlarken 2014 boyunca pozitif net girişler gözlemlendi.

 
Grubun borç ödeme gücü oranı 2014 yılsonu itibariyle %181 olarak gerçekleşti (Önceki dönem: %182). Özsermaye yılsonunda 60,7 milyar Avro'ya çıkarak yeni bir rekora imza attı (Önceki dönem: 50,1 milyar Avro).
 

MAL VE KAZA SİGORTALARI SEGMENTLERİNDE GÜÇLÜ DÖNEMSEL BÜYÜME


Mal ve Kaza sigortalarında prim üretimi, %3,7'lik artışla 48,32 milyar Avro'ya ulaştı (Önceki dönem: 46,58 milyar Avro). Dâhili büyüme %3,0 olarak gerçekleşti. 2014 yılında dönemsel büyümenin ana lokomotifi küresel branşların yanı sıra Birleşik Krallık'taki perakende işlerinin hızlı büyümesiydi.

 
Almanya'daki modüler hane halkı sigorta ürünü "PrivatSchutz" ve İtalya'daki "Allianz1" dâhil yeni ürünlere olan talep 2014 yılında da artmaya devam etti. İtalya'da UnipolSai sigorta şirketinin sigorta işinin bir kısmının satın alınması ve Avustralya'da Territory Insurance Office'e ait genel sigorta işlerinin devralınması Mal ve Kaza işinin kilit pazarlara açılmasını sağladı.

 
2014 yılında olaysız geçen doğal afet ortamının olumlu katkısının yanı sıra Brezilya, Rusya ve Fireman’s Fund gibi karşılık ayırma işlemleri de gerek faaliyet kârını ve gerekse birleşik oranı etkiledi. Allianz, Amerika Birleşik Devletleri'nde, kurumsal sigortacılık faaliyetlerini konsolide edip perakende işini elde çıkarmak suretiyle Fireman's Fund organizasyonunu yeniden bir düzene oturtacak. Rusya'daki ve Ukrayna'daki perakende segmenti, bu pazarlardaki ekonomik şartlara göre yeniden düzenlendi.
 

Yatırım sonuçları aynı kalırken genelde daha iyi sigortalama sonucu Mal ve Kaza segmentindeki faaliyet kârı %2,2 artarak 5,38 milyar Avro'ya yükseldi (Önceki dönem: 5,27 milyar Avro). Birleşik oran ise %94,3 ile değişmedi.

 
Çekirdek pazarlardaki yeni modüler ürünlere olan yüksek talebin, Mal ve Kaza sigortaları segmentindeki hacme bağlı güçlü dönemsel büyümeyi desteklediğini belirten Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Brezilya'daki şirket satın alımlarımız yanı sıra giriştiğimiz yeni düzenlemeler, Mal ve Kaza sigortaları segmentimizdeki olumlu gelişmeyi sürdürmek amacıyla alınmış önemli birer portföy tedbiridir."
 

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI: FAALİYET KÂRI ÜST HEDEF ARALIĞINDA GERÇEKLEŞTİ


Hayat ve sağlık sigortası segmentinde ödenmesi zorunlu primlerin miktarı 2014 yılında %18,6 artışla 67,33 milyar Avro'ya yükseldi (Önceki dönem: 56,78 milyar Avro). Prim artışlarının ana kaynağı Amerika Birleşik Devletler, İtalya ve Almanya'daki Allianz kuruluşları oldu.


 
Sabit endeksli annüite ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyümenin ana etmeni olurken toplam zorunlu primlerde 4,5 milyar Avro artış sağlandı. Hayat ürünü "Perspektive," 2013 yılında piyasaya çıkarıldığından bu yana Almanya'da 93.000'den fazla poliçe sattı. Birim bağlantılı tek-primli ürün olan "Progetto Reddito" İtalya'daki başarısını sürdürürken 2014 yılında 1 milyar Avro'dan fazla brüt yazılan prim üretimi sağladı.
 

Hayat ve sağlık segmentinde faaliyet kârı %22,8 artışla 3,33 milyar Avro'ya çıktı (Önceki dönem: 2,71 milyar Avro). Yeni iş geliştirme oranı 2014'te %2,4 seviyesine yükseldi (Önceki dönem: %2,1). Aynı zaman diliminde, yeni işlerden elde edilen gelir de, güçlendirilmiş kârlılık yönetimi sayesinde 1.37 milyar Avro'ya çıktı (Önceki dönem: 952 milyon Avro).

 
Dieter Wemmer bu konuda şunları söyledi: "Hayat ve sağlık sigortaları segmentlerindeki pazar payının büyümesi, faiz oranı ortamına göre tasarlanan ürünlerimizin başarısını yansıtmaktadır. Ancak, Avro bölgesindeki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşük faiz oranları, önümüzdeki çeyreklerde yeni iş geliştirme oranları ve hacimler üzerinde baskı yaratacaktır."

 
VARLIK YÖNETİMİ: NET ÇIKIŞLAR PAZAR GETİRİLERİ VE DÖVİZ KURU ETKİLERİ TARAFINDAN TELAFİ EDİLDİ

Segment gelirleri %10,8 düşüşle 6,39 milyar Avro'ya indi (Önceki dönem: 7,16 milyar Avro). Bu rakama bazı Varlık Yönetimi kuruluşlarının yanı sıra Hayat/Sağlık ve Bankacılık katkısı dâhildir. Faaliyet kârı %17,6 düşüşle 2,60 milyar Avro’ya indi (Önceki dönem: 3,16 milyar Avro). Bu gerileme, üçüncü şahıs varlıklarının ortalamasının daha düşük olmasından ve 2013 yılında özel bir fona ait periyodik performans ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklandı.

 
Yönetim altındaki toplam varlıklar 31 Aralık 2014 itibarıyla % 1,8 artışla 1,80 trilyon Avro’ya ulaştı (Önceki dönem: 1,77 trilyon Avro). Aynı zaman dilimi içinde üçüncü şahıslara ait yönetilen varlıklar 1,31 trilyon Avro’ya indi (Önceki dönem: 1,36 trilyon Avro). 226 milyar Avro’luk üçüncü şahıs net çıkışları, büyük oranda güçlü pazar getirisi ve olumlu döviz kuru etkileri sonucu telafi edilebildi.

 
Varlık Yönetiminin üç yıllık üstün performans oranı 31 Aralık 2014 itibarıyla geçmiştekine benzer şekilde %84 düzeyinde gerçekleşti (Önceki dönem: %85). Maliyet-gelir oranı %59,2’ye yükseldi (Önceki dönem: %55,9).


Şirketin kurucusu Bill Gross'un Eylül 2014'te yönetimden ayrılmasının ardından bugün PIMCO'da yeni bir yatırım yönetimi ekibi görev yapıyor. Gross'un ayrılışının açıklanmasının ardından üçüncü şahıs net çıkışları rekor düzeye fırlayarak yıl bazında toplam 236 milyar Avro'ya ulaştı.

 
Allianz Varlık Yönetiminin ikinci büyük ayağı olan Allianz Global Investors tarafında ise sekiz çeyrektir üst üste net girişler görülürken faaliyet kârı da 2012 yılında yeni yapının kuruluşundan bu yana ilk defa 400 milyon Avro'yu aştı.
 

Bu konuda düşüncelerini ifade eden Dieter Wemmer şunları söyledi: "2014 yılının üçüncü çeyreği sonuna doğru PIMCO'daki haftalık net çıkışları zirveye ulaştı. Daha sonra çıkışlarda kesin bir azalış trendi görmeye başladık ve aynı trend 2015'te devam ediyor. PIMCO’nun güçlü ve istikrarlı yatırım yönetimi ekibi ve ortaya koydukları

mükemmel yatırım performanslarının devam etmesi 2015 yılında daha da fazla istikrar sağlanması açısından esas olacaktır. Yatırım araştırma şirketi Morningstar, kısa bir süre önce PIMCO’nun Toplam Getiri Fonu’nu yeniden beş yıldız düzeyine yükseltmiştir. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır."
 
YENİ TEMETTÜ POLİTİKASI SONUCUNDA ÖNERİLEN TEMETTÜ HİSSE BAŞINA 6,85 AVRO OLDU

Yeni Solvency II mevzuatı çerçevesinde sermaye yeterlilik şartlarının açıklığa kavuşturulması, Allianz SE temettü politikasının yeniden tanımlanmasını sağladı. Kasım 2014'te, Yönetim Kurulu ve Allianz SE İdare Kurulu yeni bir politika kabul etti.
 

2014 mali yılından başlayarak, hissedarlara ait net kârın %50'si temettü olarak ödenecektir. Daha önce bu rakam %40'tı. Bu yeni politikanın ardından Yönetim Kurulu, Allianz SE İdare Kurulu'na hisse başına 6,85 Avro temettü ödenmesini önerdi. Bu rakam önceki yıla kıyasla %29'luk bir artışı ifade ediyor. Allianz, önceki temettü
politikası gereği 2013 mali yılı için 5,30 Avro temettü ödemişti.

 
Konu hakkında düşüncelerini açıklayan Michael Diekmann şunları söyledi: "Yenilenen temettü politikası, Allianz'ı geleceğe hazırlamak için giriştiğimiz başarılı çabaların sonucudur. Ekonomik ortamın 2015'te de zorlu olacağına inanıyoruz. 2015 için faaliyet kârımızın, artı/eksi 400 milyon Avro sapmayla 10,4 milyar Avro olacağı tahmin edilmektedir."

18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3712 8,4024 % 0,10  
Euro 10,1298 10,1880 % 0,24  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.878 -20,52  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 -0,05  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 -0,00  
B. Petrol 72,59 72,59 0,07