ACIPAYAM SELÜLOZ (ACSEL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 17.550.558
Nakit ve Nakit Benzerleri 175.343
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.308.505
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.877.372
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.427.410
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.962
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.560.722
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.336.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 292.230
ARA TOPLAM 17.550.558
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 16.144.815
Finansal Yatırımlar 1.260
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar 8.054.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.422
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 95
TOPLAM VARLIKLAR 33.695.373
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.213.625
Kısa Vadeli Borçlanmalar 877.453
- Banka Kredileri 877.453
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.144.495
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.144.495
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 409.547
Diğer Borçlar 14.163
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.163
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 886.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 701.151
Kısa Vadeli Karşılıklar 119.400
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 119.400
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 61.310
ARA TOPLAM 5.213.625
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.701.209
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 633.937
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 633.937
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.067.272
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.914.834
Ö Z K A Y N A K L A R 26.780.539
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.780.539
Ödenmiş Sermaye 10.721.700
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.271.737
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.271.737
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 92.494
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 220.393
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.533.540
Net Dönem Karı/Zararı 4.053.619
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 33.695.373
18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383