AKİŞ GMYO (AKSGY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 661.132.687
Nakit ve Nakit Benzerleri 151.918.954
Finansal Yatırımlar 30.587.771
Ticari Alacaklar 81.352.742
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 109.297
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.243.445
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.917.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.917.355
Türev Araçlar 0
Stoklar 389.140.299
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.627.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 588.230
ARA TOPLAM 661.132.687
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.268.295.359
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 56.888.629
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.888.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.113.146
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.947.529
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.165.617
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 108.975.574
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.041.106.000
Maddi Duran Varlıklar 29.640.719
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.538.835
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.538.835
Peşin Ödenmiş Giderler 11.243.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 788.494
TOPLAM VARLIKLAR 5.929.428.046
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.937.136
Kısa Vadeli Borçlanmalar 63.042.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.422.578
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.022.769
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.399.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.952.807
Diğer Borçlar 4.383.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.383.174
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.851.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.306.183
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 306.302
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.999.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.067.937.136
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.203.407.154
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.193.831.184
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.247.814
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.247.814
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.887.686
Uzun Vadeli Karşılıklar 440.470
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 440.470
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.271.344.290
Ö Z K A Y N A K L A R 3.658.083.756
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.658.083.756
Ödenmiş Sermaye 430.091.850
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167
Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.712.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -326.151
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.080
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.080
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.063.665
- Yabancı Para Çevirim Farkları 7.798.411
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.265.254
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 292.892.073
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 785.763.627
Net Dönem Karı/Zararı 1.049.500.337
Diğer Yedekler 54.696.807
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.929.428.046
18:051.810
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik